POSTED IN Norge

Agenda:

Tankesmie for EØS og EU-medlemskap.

0
Print Friendly, PDF & Email

Forskning er ikke nøytral.  Hvilke kretser som står bak forskningen og hvem som finansierer den, er ofte avgjørende. Som med domstoler og regjeringer, kan «sannheter» kjøpes og eies for penger.

I de siste årene er «tankesmie» – eller «tenketank» – blitt et nytt norsk ord. Under dekke av forskning, gir noen tankesmier såkalt «kunnskapsbasert» råd og ideer om politikk.

_______________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU sitt medlemsblad
_______________________________________________________________

Agenda kaller seg fagbevegelsens tankesmie. Milliardæren Trond Mohn er med på laget, andre støttespillere er bl.a. Melinda og Bill Gates Foundation, Europabevegelsen, Næringslivets handelsorganisasjon (NHO), Oslo Freedom Forum og Den norske Atlanterhavskomiteen. 
Hva har disse med fagbevegelsen å gjøre?

Agendas daglige leder heter Trygve Svensson.

Bildet av Trygve Svensson er hentet fra Agenda sin hjemmeside


Han var rådgiver for Equinor-sjefen Eldar Sætre (som nylig gikk av med 132 millioner kroner i pensjon), vært statssekretær og jobbet som rådgiver for Arbeiderpartiet på Stortinget. Han har også jobbet i PR-bransjen.


Styreleder er Anne-Grethe Strøm Erichsen. I den tidligere rød-grønne regjeringa var hun både forsvarsminister og helseminister, og kommer – ikke uventet – også fra et PR-byrå.

Både Agenda sin daglige leder og styreleder har markert seg som sterke EØS-tilhengere.

Under fjorårets landsmøte i Fellesforbundet –  LOs største forbund i privat sektor – fikk Agenda sterk kritikk: LO burde avskaffe støtten på 8 millioner kroner og i stedet bruke pengene på  organisasjonsbygging, skolering, streikekasser, ungdomsarbeid etc. 

I vedtaket ble det også nevnt at Agenda har et oppblåst lønnsnivå, og rekrutterer ansatte fra stort sett alle andre steder enn fagbevegelsen. 

Tiril Rustand Halvorsen. 

Agenda har nå lagd notatet «Fra handlingsrom til handling»  (se her). Det er utarbeidet av  kommunikasjonsrådgiver Tiril Rustand Halvorsen. 
Hun mener det finnes stort rom for å forme norsk politikk innenfor EØS-avtalen, og ramser opp følgende:


1. Vi trenger et mer organisert arbeidsliv, og fagforeningsfradraget må dobles.
2. Det bør bli enklere å allmenngjøre.
3. Det må ryddes opp i transportbransjen.
4. Vi må stille krav til språkopplæring og pålegge arbeidsgiver å tilby slik språkopplæring.
5. Kunnskap om den norske modellen må innlemmes i HMS-opplæringen.
6. Det trengs en ytterligere innstramming av bemanningsbransjen.
7. Vi må begrense antall ledd i leverandørkjeden i offentlige innkjøp.
8. Kollektiv søksmålsrett bør gjeninnføres.
9. Vi må jobbe mot lovfesting av minstelønn, også dersom dette vedtas i EU.
10. Arbeidstilsynet må få økte ressurser.
11. Det bør innføres obligatoriske registre for å forenkle håndhevingen.
12. Offentlige anbud må gå foran.
13. Vi trenger utvidet solidaransvar for byggherre/bestiller.
14. Det må tydeliggjøres at statsstøtteregelverket ikke gjelder for offentlige tjenester.
15. Det må kreves at kommunene skal bedre kunne utnytte sin restkapasitet.

Siden 1994 har vi vært tilknyttet EU gjennom  EØS-avtalen.
Tusenvis av nye lover, regler og direktiver («rettsakter), som vi siden den gang er blitt pålagt av EU, er nå en del av vårt lovverk. 

Verken Arbeiderpartiet eller Høyre/FrP/KrF/V har ønsket å utfordre EU og bruke det såkalte handlingsrommet, dvs. få norsk unntak fra en eller flere av disse rettsaktene. 

Noen mener det skyldes frykt for mottiltak. 
Kanskje vel så viktig er at EUs politikk passer som hånd i hanske for disse partiene. Hva er da vitsen med noe handlingsrom?

Er dette EØS-avtalen sin hensikt?

EUs overordna mål – og målet til vår politiske elite – er  Norge som fullverdig EU-medlem. Fra deres ståsted bør  eventuelle «handlingsrom»-seire, snarere tjene enn svekke dette målet. Eventuelt at seirene i neste omgang blir spist opp av stadig nye påtvungne rettsakter som nuller ut resultatene. 

Bit for bit blir vi integrert i EU-systemet. Til slutt er vi blitt så bastet og bundet av EUs lover og regler at vi i praksis er medlemmer. 

Hva er så hensikten med Agenda sitt notat?

Å svekke EØS-motstanden i fagbevegelsen for så lettere bane veien for et Norge inn i EU? 

Forsidebilde: Diego PH

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kina:

Landet er nå i tet.

Forrige innlegg

Spartakus:

Intervju med Arne Treholt om situasjonen i Hviterussland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.