POSTED IN Klima

Advarsel:

Når en blander vitenskap og politikk får en politikk.

0
Print Friendly, PDF & Email

Universitetsforlagets dype uforstand

Av Geir Aaslid

Universitetsforlaget graver seg dypere ned i bunnslammet med sitt forsvar for læreboka Teknologi og Vitenskap, forfattet av Ronny Kjelsberg. Her er en evaluering av lærebokas sjikanøse innhold med tilsvar til forlagets forsvar for at sjikane og propaganda er akseptabelt i lærebøker på universitetsnivå.

Bakgrunnen

Universitetsforlagets lærebok Teknologi og Vitenskap – fra den selverklærte aktivisten Ronny Kjelsberg – har et kapittel om klima og miljø, som er på et absolutt faglig og formidlingsetisk bunnivå og diskvalifiserer hele boka som aktuell og brukbar faglitteratur.

__________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
__________________________________________________________________________Klimarealistene har tidligere evaluert den faglige delen av bokas kapittel 16, og sendt denne evalueringen både til forlaget og til rektor og dekan ved Universitetet i Agder, hvor en student iht arbeidsmiljøloven har varslet anonymt om at boka inneholder indoktrinering og er uegnet til undervisningsbruk. Se vårt oppslag 2.desember «Klimaindoktrinering i høyere norsk utdanning» for ytterligere detaljer. Vårt krav er at boken trekkes fra markedet.

Klimaindoktrinering og sjikane

Forlagssjef Hege Munck Gundersen stiller seg fullt og helt bak bokas sjikanøse omtale av Seitz og Singer og hevder at forfatteren har ‘kilder som underbygger det han skriver’. Dette viser at de ansvarlige på forlaget er inkompetente, uvitende om klimaforskning, om internasjonal klimadebatt og om kildebruk, og til alt overmål, at kilden som forlagssjef Gundersen refererer til ikke kan ha vært gjenstand for kontroll hos forlaget.

Merchants of Doubt - Wikipedia

Primærreferansen forlagssjefen viser til er boka ‘Merchants of Doubt’ av Naomi Oreskes og Erik Conway. Forlagssjef Gundersen og fagredaktør Jannicke Bærheim må være, eller har valgt å påstå seg, totalt uvitende om den rollen Naomi Oreskes har som aktivist, og hennes manglende naturfaglige kompetanse. Det er uhørt at man i en lærebok forlater en faglig fremstilling og videreformidler sjikane av forskere basert på subjektive påstander fra politiske aktivister.

Universitetsforlaget er selvfølgelig ansvarlig for kvaliteten på sine kilder i egne lærebøker. Forlaget bærer altså det fulle juridiske ansvar for sjikaneringen av Singer og Seitz – i tillegg til indoktrineringen – men til alt overmål forsvarer forlaget likevel en lærebok med en kvalitet man vanligvis bare finner i land Norge ellers ikke sammenligner seg med.

Forlagets svar

Her er de sentale avsnittene i forlagets epostsvar til Klimarealistene 8.november, uten antydning til at de tar ansvar for kildene i egen lærebok:

«Boken Teknologi og vitenskap – Historie, metode, etikk og miljø har et kapittel som tar for seg klima og forskning på klima, det nevnte kapittel 16, som Universitetet i Agder har inkludert i sitt kompendium. I dette kapitlet er det ett avsnitt som nevner Fred Singer og Fred Seitz. Avsnittet handler om at de to forskerne var finansiert av industri og næringsliv for å så tvil om klimaforskningen, og tidligere også for å motarbeide forskning som viste at det var forbundet helserisiko med å bruke tobakk.

Forfatter henviser her til to ulike kilder som underbygger det han skriver. Den ene er et kapittel skrevet av Tove Kolset og Pål Prestrud,  i en rapport fra De Nasjonale Forskningsetiske komiteene: Forskning og penger (2012). Det andre er til en artikkel på forskning.no, men primærreferansen her er boken Merchants of Doubt av Naomi Oreskes og Erik M. Conway, også utgitt i 2012.»

Naomi Oreskes som bevis?

Oreskes er historiker, og har deltatt i planlegningen av, og har dels vært lønnet av saksøkerne i de mange klimasøksmål i USA rettet mot oljeindustrien, søksmål hvor oljeindustrien har blitt frikjent. Hun har ingen naturfaglig kompetanse, har ikke intervjuet forskerne hun sjikanerer, og flere av IPCC-leirens klimaforskere har utvekslet eposter hvor de fraber seg denne typen støtte, hvor støttepersonene ikke har peiling på hva de uttaler seg om.

Vår evaluering viser at tredje setning ovenfor fra forlaget er usann, og at mer omfattende påstander formulert av aktivisten Ronny Kjelsberg hvor Singer omtales som kjøpt og betalt av tobakksindustrien, også er usanne. Singer som selv gir faglige råd til en gruppe som arbeider mot røyking, skriver at han dokumenterte feil i tobakksforskning på passiv røyking, ved at signifikanskravet ikke var tilfredsstilt. Virkeligheten er at Singers kritikk ble akseptert av USAs Miljødirektorat EPA. Dette er lett tilgjengelig informasjon for et forlag – hvis forlaget ønsker fakta i på egen bok.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er Kjelsberg_bok.jpg
Forsiden på Universitetsforlagets uetiske bok, hvor sjikane og propanganda florerer fra aktivisten Ronny Kjelsberg.Over 24 side dokumenterer Klimarealistene en rekke usanne påstander fra Naomi Oreskes i hennes bok, hvor blant annet forfatterne av flere fagfellevurderte forskningsrapporter på Hockeykøllefiguren til Dr. Mann blir utsatt for lignende personangrep (McKitrick og MacIntyre), fordi Oreskes ikke aksepterer at det kan være noen feil ved Hockekølla. Dette til tross for at USAs statistikere i to offentlige høringer under ed har uttalt at forskningen til Dr. Mann bruker så feilaktige statistikkmetoder at de alene ugyldiggjør forskningen – et sentralt element som det lyves om også fra Pål Prestrud i sekundærkilden Forskning og penger fra 2012.

Forsidebilde: Sorin Gheorghita

Redaksjonen har lagt til bilde

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA-undersøkelse:

Covid19 (korona) ikke farligere enn sesonginfluensa.

Forrige innlegg

Norsk politikk

Statsministeren som sentralbanksjefens sekretær

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.