POSTED IN Norsk politikk

ACER dommen: Smak på denne formuleringen:

«Lite inngripende.»

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Når Høyesterett bekrefter at det er EU som bestemmer i Norge, via EØS-avtalen.

Siri Hermo, Midtre Gauldal

På tirsdag 31.10 falt dommen om ACER. Her bekrefter vår høyeste rettsinstans at vi, folket i Norge, har mistet herredømmet over kraftproduksjonen vår. Organisasjonen «Nei til EU» gikk til søksmål mot den norske stat, og tapte. Rettsaken handlet om hvorvidt tilslutningen til EUs energimarked og EUs energibyrå ACER skulle vært avgjort etter Grunnlovens paragraf 115, og ikke paragraf 26 som Stortinget brukte.

I Høyesterett sin dom i «Acer-saken» kom man frem til at det er «lite inngripende» det som skjer med norske strømpriser. Lite inngripende?  Tygg på den.

I Grunnlovens paragraf 1 heter det «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike». 

Grunnlovens paragraf 26 definerer Stortingets adgang til å inngå traktater med andre som for eksempel FN, NATO og Den Europeiske menneskerettighets domstolen, men åpner ikke for å avstå selvråderett, eller at overnasjonale organ kan gripe inn mot personer eller virksomheter i Norge.

Kongeriket Norges Grunnlov definerer altså ikke «lite inngripende».

Betyr det at Stortingets praksis, over utallige år når gjelder myndighetsoverføring til EU, likevel ikke bygger på «sikker konstitusjonell praksis»? Betyr dette at Stortinget har valgt en arbeidsform det ikke finnes juridisk dekning for?

EØS-loven sier at EUs lover har forrang foran norske avtaler og lovverk ved motstrid. Det samme har Norge skrevet under på i protokoll 35 til EØS-avtalen. 

Det låser norsk lov og rett.

Høyesterett har fra før tatt samme avgjørelse når gjelder jernbanedirektiv/pakke 4. 

Den avgjørelsen skaper presedens.

Det at Stortinget sørget for norsk tilslutning til EUs energimarked ved energipakke 3, samt energibyrået ACER, innebærer at Norge også har en lojalitetsplikt når det gjelder å føre EUs energipolitikk i Norge. Vi skal ikke sette ønsket resultat i fare. 

Her vil ESA(EFTAS overvåkingsorgan) påtale oss for brudd på kontrakten om vi gjør så.

I tillegg spiller bestemmelsene om den frie etableringsretten inn (EØS-lovens art 31), 

samt kravet om ensartethet i EU-/EØS-området. ( EØS-lovens art 105).

Har vi avstått deler av vår selvbestemmelsesrett uten at vi er blitt informert om det?

Ved at Norge ble integrert i EUs energipolitikk, så gjelder altså EØS-avtalen fullt ut i bransjen.

 • Med ACER har vi ikke bare flyttet beslutnings-myndigheten ut av Norge.
 • Vi har også sluttet oss til alle de direktiver og forordninger som følger energipakke 3.

Snart kommer energipakke 4. Når den blir ført inn i EØS-avtalen, vil den kreve at vi skal stille med minst 70 % av total kapasitet i eksportkablene til disposisjon, til enhver tid.

Nei til EUs virkelige seier i tapet mot staten viser at EØS-avtalen er selve fundamentet for hvordan situasjonen er blitt som den er i Norge.  Tapet mot staten viser også at EØS-avtalen har forrang foran vår egen Grunnlov når gjelder Stortingets sedvane ved myndighetsoverføring til fremmed makt -EU-.

      Her burde kanskje det norske folk snart stille seg selv spørsmålet: 

           Hvor er det Stortingets lojalitet egentlig ligger?

Hva hjelper det å si at en er imot EU, når EØS-avtalen likevel tar oss dit, som en frosk som sakte kokes?

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Arild M. Tharaldsen
  7 november 2023 9:58

  Her må det riksrett til for alle som er involvert i avskaffelse av norsk grunnlov og nasjonal suverinitet.
  Våre politiker ser norge som ein honnigkrukke dei kan berike seg sjølv på uten at dette får noko som helst konsekvenser når dei blir oppdaga med begge hendene langt nede i honnigkrukka. Fengselstraff på livstid og inndratt alt av verdier dei har med tilbakevirkende kraft siste 30 år.
  Innfør demokrati igjen i Norge. Stortingspolitikere må ha minst 20 år i arbeidslivet og maks 2 perioder som politiker deretter tilbake i skattebetalende arbeidsliv.

  Svar
  • Johannes Åtta Førtifira
   8 november 2023 2:08

   Hehehe. Riksrett, du liksom. Riksrett betyr at de største kjeltringene på stortinget setter seg selv til å dømme den aller største kjeltringen blant dem selv. Nei, da ville jeg heller forslå standrett.

   Ellers støtter jeg resten av det du der foreslår.

   Svar
   • Her bør også de dommerene i vår øverste rettsinstans, som ikke respekterer norges grunnlov, også bli dømt.

 • Er det fremdeles noen som ikke har fått med seg at landsmorderen Gro’a er norges største quisling [etter den ‘originale’]??? (Det øvrige Ape-kveget avstår jeg av forståelige årsaker fra å overhodet kommentere) . . .

  Arild M’s logiske (og realistiske) innspill tiltredes fullt og helt;

  »Innfør demokrati igjen i Norge. Stortingspolitikere må ha minst 20 år i arbeidslivet og maks 2 perioder som politiker deretter tilbake i skattebetalende arbeidsliv!» (I tillegg, ville jeg anbefalt å få lagt inn en rigorøs IQ/personlighetstest – som STANDARD KRITERIUM for ENHVER potensiell stortingspolitiker!)

  Svar
  • PS!: Aksept og undertegnelse av EN UFRAVIKELIG LOJALITETSERKLÆRING til fedrelandet måtte naturligvis være en udiskutabel selvfølge! . . . .

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  7 november 2023 15:16

  Takk til Siri Hermo!

  Nasjonen Noreg er ein fantasi. EU styrer jus og økonomi. USA styrer militæret.

  Svar
 • Gro og Jonas snikinnmeldte Norge inn i EU. Adv. Synnøve Taftø forsøkte og advare det Norske folk. Som «takk» ble hun tvangsinnlagt på sinnsykeasyl og tvangsmedisinert. Hva gjør vi nå?

  Svar
  • Når Jonas fullfører globalistenes prosjekt! Han gjør som Biden bryter ned Norge bit for bit innefra. Fienden finnes på innsiden. Har vi noe og forsvare/bevare Norge med i det hele tatt!? Når innfiltratørene sitter i alle nøkkelstillinger. Være seg dommere/jurister, nrk/media, politikere/byråkrater. De er blitt enig på kammerset-unndratt offentlighet. Takk til Siri for at dere tok ansvar. «De med størst lommebok vinner alltid rettsaker!»
   Folket er bare til bry! Og dessuten er det for mange av dem. Så la oss redusere/massakrere dem til «vårt forgodtbefinnende!»

   Svar
 • Freeeedoooom
  8 november 2023 7:20

  Norge har ikke lenger noe maktfordelingsprinsipp da makten i dag er skjevfordelt i favør Stortinget. Høyesterett er i dag en tannløs hund som ikke har noe makt… ja faktisk fungerer Høyesterett i dag kun som statens forlengede arm. Maktfordelingsprinsippet er i dag kun en illusjon.

  Alle må huske på at det parlamentarisk systemet vi har nå er et system av eliten for eliten. Det var adelen som ønsket et representativt parlamentarisk system fremfor et direkte demokrati (slik de har i Sveits), ikke folket. Det systemet vi har i dag kan på mange måter minne om romernes republikk, der var det og en liten elite som satt på toppen og skulle avgjøre hva som var til det beste for folket.

  Videre må man huske på at den norske grunnloven, som i sin tid var en av verdens mest liberale grunnlover og skulle sikre individet frihet og rettferdighet gjennom maktfordelingsprinsippet, dessverre nå er død og begravet. Her kan vi gi en stor takk til Johan Sverdrup og hans likesinnede. Grunnloven er nå redusert til et ganske verdiløst dokument som stort sett kun trekkes frem på nasjonaldagen når politikerne vil skryte av det norske «demokratiet».

  Det vi sitter igjen med er parlamentarismen («all makt i denne sal»), også kalt flertallsdiktatur; samt det fine begrepet «konstitusjonell sedvanerett». Sistnevnte betyr kort og greit at man kan drite i grunnloven bare man har flertall for det. Parlamentarismen som system bryter forøvrig også maktfordelingsprinsippet da den utøvende- og lovgivende makt ikke lenger er adskilt. Hele poenget med maktfordelingsprinsippet var å forhindre korrupsjon og maktmisbruk… man skulle ha balanse mellom de ulike maktinstitusjonene, noe som i dag ikke lenger er tilfelle. Dette er mulig fordi at grunnlovens beskytter, høyesterett, formelig er vingeklippet (ref. «All makt i denne sal»).

  Nå skal det imidlertid være sagt at systemet ble utformet i en tid da Norge var land med utrolig dårlige kommunikasjonskanaler, pluss at det var så-som-så med lese- og skrivekunnskaper; så på den måten kan man si at det representative parlamentariske systemet var et produkt av sin tid. Men i dagens informasjonssamfunn, hvor man kan kommunisere med mennesker på andre siden av kloden i sanntid, så bør det ikke lenger være noen grunn til å tviholde på gamle styringsformer. Tiden er overmoden for å tenke nytt. Tiden er overmoden for å gi makten tilbake til folket.

  Svar
  • @Freeeedoooom:
   Et glimrende formulert bakgrunnsteppe som illustrerer dagens status quo m.h.t. pandemisk ‘SIKD’ [Statlig Indusert Kognitiv Dissonans]! . . .

   PS: Hadde en leiebil her på Jæren i dag, etter jeg hadde startet opp og begynte å kjøre kom ‘lokalradioen’ automatisk på [hadde stilt radioen inn da jeg hentet bilen dagen før], og jeg hørte en eller annen lokal ‘nisse’ SKRIKE – helt fra seg – antakelig ang. en eller annen lokal ‘Helt’ innen »fobball»:
   »HAN SKÅÅÅÅRA!!! – ÆRLING SKÅÅÅÅÅRA!!!!!»
   Jeg slo UMIDDELBART av radioen . . .

   Svar
   • Hahahhahaha …. Her har du et jævla godt poeng – tommel opp – Spørs bare hvor mange som tar det ???

    Hva diagnostisering angår, så vil jeg foreslå; MBF. (Minimal Brain Funksjon)

  • Johannes Åtta Førtifira
   8 november 2023 23:23

   Særdeles godt skrevet, F. Sannheter på rekke og rad. Takk!

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

«Alle som vifter med Palestina-flagg bør ikke fortsette å leve på jordens overflate».

Minister i Israels regjering vil bruke atomvåpen på Gaza.

Forrige innlegg

Deagel’s skremmende avfolknings-forvarsler:

Skrevet i 2014, strekker seg til året 2025, får fornyet oppmerksomhet!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.