POSTED IN Coronavaksiner

Det hele kan være en skandale av gigantisk omfang

ABORTER ETTER COVID19-VAKSINENE BLIR UNDERRAPPORTERT I VAERS

0
Print Friendly, PDF & Email

Oversatt av Northern Light

Nå som vi har et helt års erfaring av å med å injisere mennesker med en eksperimentelt genforandrende injeksjon for COVID-19, kan vi konkludere med å slå fast at dette er et masseødeleggelsesvåpen, siden det ikke bare dreper og lammer mennesker, men det ødelegger også ufødte barn i livmoren, og gjør mest sannsynlig en hel generasjon av fertile kvinner infertile.

Og fakta som støtter denne uttalelsen finnes i regjeringens egen database for Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), enda så ufullstendig som dataene er. Jeg har i utgangspunktet brukt to metoder for å analysere dataene i VAERS i rapportene mine for det siste året, og det er ved å sammenligne det som er publisert av myndighetene for de eksperimentelle COVID-19-injeksjonene med alle FDA-godkjente vaksiner de siste 32 årene, siden VAERS startet i 1990.

Dette gir oss en ekte “epler til epler”-tilnærming ved å bruke bare data de leverer. Den andre metoden er å bestemme “underrapporterings-multiplikatoren” ettersom alle innrømmer, inkludert helsemyndighetene, at VAERS er et passivt system som er sterkt underrapportert. Jeg har brukt Dr. Jessica Roses analyse gjort på underrapporterings-multiplikatoren som er publisert her, og hun fastslo at basert på hennes analyse, må COVID-19-rapporteringen i VAERS multipliseres med en faktor på 41X.

For å komme frem til antall fosterdødsfall registrert i VAERS, måtte jeg bruke flere forskjellige søk på oppførte “symptomer”, og så se om søkeresultatene dokumenterte fosterdødsfall, siden det ikke er demografiske data for “fosterdødsfall”.

LANG LISTE

Følgende er den gjeldende listen over “symptomer” i VAERS som avslører fosterdødsfall:
Avbrutt svangerskap
Abort
Abort fullført
Abort komplisert
Abort tidlig
Abort ufullstendig
Abort indusert
Abort indusert ufullstendig
Abort sent
Abort uteblitt
Abort av ektopisk graviditet
Abort spontant
Abort spontan fullført
Abort spontan ufullstendig
Svangerskap utenfor livmoren
Avbrytelse av ektopisk graviditet
Ektopisk graviditet med prevensjonsutstyr
Foster hjertestans
Fosterdød
For tidlig babydød
For tidlig fødsel
Brudd ektopisk graviditet
Dødfødsel

Denne listen er kan være ufullstendig. Men ved å bruke denne listen med den siste oppdateringen i VAERS som inneholder data til og med 31. Desember 2021, har jeg funnet 3147 fosterdødsfall registrert etter COVID-19-vaksinene på gravide kvinner, eller kvinner i fertil alder som ble gravide kort tid etter å ha fått en av de eksperimentelle COVID-19-injeksjonene (som ektopiske graviditeter).

Ved å bruke multiplikatoren for underrapportering på 41X, blir det riktigere antallet fosterdødsfall etter covid-19-injeksjoner 129 027 fosterdødsfall. Vær oppmerksom på at disse dødsfallene vil komme i tillegg til de registrerte dødsfallene til personer som allerede er født, som per 31. desember 2021 VAERS-datautgivelsen er 21 382 (kilde). Ved å bruke underrapporteringsmultiplikatoren på 41X har vi 876 662 dødsfall etter COVID-19-injeksjonene, og det kommer i tillegg til de 129 027 fosterdødsfallene.

DET ER OVER 1 MILLION DØDSFALL BARE PÅ DET FØRSTE ÅRET AV COVID-19 “VAKSINENE”!

Ved å bruke “epler til epler”-analysen av VAERS-dataene, utførte jeg nøyaktig samme søk på symptomene oppført ovenfor for alle FDA-godkjente vaksiner i databasen før desember 2020, som er måneden de to første COVID-19-injeksjonene fikk nødbruks-tillatelse. Det søket returnerte et tall på 2479 fosterdødsfall etter ALLE vaksiner de siste 31 årene, eller et gjennomsnitt på rundt 80 fosterdødsfall per år.

Fosterdødsfall etter FDA-godkjente vaksiner: 80 per år.
Fosterdødsfall etter eksperimentelle covid-19-injeksjoner det første året: 3 147.
Dette er en økning på 3834 % i fosterdødsfall, bare ved å bruke myndighetenes data rapportert i VAERS.


Skrevet av Brian Shilhavy MA, Senior redaktør for Health Impact News og forfatter.
Orginalartikkel fra Health Impact News 12 Januar 2022. «Thousands of Miscarriages Following COVID-19 Injections Reported in VAERS Are Being Cencored as an Entire Generation Is Being sterilized.»
Oversatt artikkel fra Global Research 13 Januar 2022, noe forkortet og redigert, linker på GR siden.
Artikkelen er ikke fagfellevurdert, men viser det samme som andre artikler og rapporter om aborter etter mRNA-injeksjonene.

Hentet fra derimot.no sitt kommentarfelt

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Mister troverdighet.

FHI er ikke på banen.

Forrige innlegg

Den Internasjonale Pengefondet til Hviterussland:

Gjennomfør «lockdown» for Covid-19, ellers ingen lån!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.