POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Å stille kritiske spørsmål er ubehagelig.

Det er mer bekvemt å følge ordre uten å mukke.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dr. David Rasnick  er en amerikansk kjemiker og biolog. Han har blant annet arbeidet nært med den verdensberømte forskeren professor Peter Duesberg ved Univerity of California, Berkeley innen aids- og kreftforskning. I dette intervjuet trekker han paralleller mellom hvordan tidligere nesten uforståelig giftige medikamenter i store doser ble gitt til aidspasienter, og dagens covidvaksiner som han hevder er svært giftige og konstruert for og skade og drepe. Mens svært giftige aidsmedikamenter tidligere ble gitt til en relativt liten befolkningsgruppe, er covidvaksinene gitt til store deler av verdens befolkning.

Han redegjør for hvordan sentrale institusjoner som blant annet FDA, CDC og  til og med universitetene gjennom flere tiår er blitt kapret av finansielle interesser. Kritisk tenkning og vitenskapelig nysgjerrighet er i økende grad erstattet med lydighet, og redsel for miste arbeid og forskningsfinansiering. Å følge ordre – og ikke stille spørsmål – kjennetegner i økende grad de ansatte i disse institusjonene.  Han ser det ikke som realistisk å gjenoppbygge disse institusjonene til å tjene folket, og oppfordrer i stedet til lokalt engasjement.

Sammendrag v/Ole Bjørn Gjøsæter

Forsidebilde: Sarah Kilian

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • VIKTIG‼️
  Debatten om WHOs pandemiavtale er planlagt til 17. april.

  De avklarer ting; den reelle faren for nasjonal suverenitet ligger ikke i selve traktaten, som bare gir vilkårene for administrasjon, finansiering og styring, det som må motsettes og forkastes er de foreslåtte endringene til den internasjonale helseforordningen (IHR).

  Selv om traktaten krever en avstemning fra både House of Commons og House of Lords for å være bindende, krever ikke IHR-endringene en slik avstemning. IHR er eksisterende lov, og følgelig krever alle endringer et simpelt flertall av medlemsstatene (som er 97 av de 194 medlemslandene) for å vedtas.

  Hvert land vil da ha seks måneder på seg til å melde seg ut (redusert fra atten måneder av Verdens helseforsamling (WHA) i 2022). Hvis et land ikke melder seg ut i løpet av den tidsrammen, vil det antas at de har akseptert endringene i kraft av å være en eksisterende underskriver av IHR.

  Dette er IHR-utkastet til endringer:

  • Utvide definisjonen av pandemi- og helsenødsituasjoner, inkludert introduksjonen av ordet «potensiell» for skade i stedet for «faktisk» skade, og definisjonen av «helseprodukter» utvides til å omfatte enhver vare eller prosess som kan påvirke responsen eller «forbedre livskvaliteten»;

  • Endre anbefalingen fra IHR fra «ikke-bindende» til «obligatoriske» instrukser som medlemsstatene forplikter seg til å følge og implementere;

  • Befeste generaldirektørens evne til uavhengig å erklære nødsituasjoner;

  • Etablere en omfattende overvåkingsprosess i alle medlemsstater som WHO vil verifisere regelmessig gjennom en landvurderingsmekanisme;

  • Gjør det mulig for WHO å dele landdata uten samtykke;

  • Gi WHO kontroll over visse landsressurser, inkludert krav til økonomiske bidrag og levering av intellektuell eiendom (innenfor den utvidede definisjonen av «helseprodukter»);

  • Sikre landstøtte for promotering av sensuraktiviteter fra WHO for å forhindre at alternative/avvikende tilnærminger og bekymringer spres fritt; og

  • Endre eksisterende IHR-bestemmelser som påvirker enkeltpersoner fra ikke-bindende til bindende, inkludert grensestenginger, reiserestriksjoner, innesperring (les karantene), medisinske undersøkelser og medisiner (for å inkludere krav til injeksjon med vaksiner eller andre legemidler) (https://apps.who .int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf)

  Hvis det vedtas, vil IHR helt klart avstå suverenitet over helse til WHO.

  Svar
  • ..og folket har latt seg lure av ‘våpenamnesti’ og står således forsvarsløse tilbake.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Krigen i Ukraina begynte i 2014

Så den russiske intervensjonen i Ukraina var «uprovosert»?

Forrige innlegg

Tidligere svensk riksdags- og FN-tjenestemann:

NATO er ikke en forsvarsallianse – det er et verktøy for USA.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.