POSTED IN Klima, Miljøpolitikk

Å produsere hydrogen til energiformål:

Som å fyre for kråkene.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

HYDROGENPRODUKSJON – ENORMT ENERGIKREVENDE

Av Morten Jødal

Det grønne skiftet, som sikter mot en karbonnøytralitet i 2050 (bl.a IEA-rapporten), innebærer en satsing på hydrogen som energibærer. Såkalt «grønn hydrogen» er tenkt produsert ved elektrolyse av vann. IEA-rapporten foreslår en 7-dobling av global H-produksjon fram til 2050. Det vil kreve rundt 20 prosent av klodens elektrisitetsproduksjon. Det er altså grenseløst energikrevende. 

Grunnen er grunnleggende kjemi, som ikke kan endres. De kovalente bindingene mellom hydrogen og oksygenmolekylene er sterke, og i tillegg er hydrogenbindingene mellom de enkelte vannmolekyler (intermolekylær binding) den sterkeste typen bindinger vi kjenner mellom molekyler. Å bryte dem krever en dissosiasjonsenergi på 20-40 kilojoule per mol (kJ/mol). 

Det er altså fullt mulig å produsere hydrogen, og råvaretilgangen (ferskvann) er globalt ubegrenset. Å bryte de kjemiske bindingene i vann er imidlertid uhyre energikrevende, og krever kolossale energileveranser. Gassen som produseres må i tillegg fryses ned til væske, og også denne prosessen er svært energikrevende. 

Hydrogen er altså ikke noe sesam-sesam i energisammenheng. Skal den produseres «grønt», må energileveransene komme fra sol eller vind. Det betyr en nærmest uendelig utbygging av slike anlegg, som helt vil endre natur og landskap, vårt friluftsliv, og forholdene for det biologiske mangfoldet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • «Det er altså fullt mulig å produsere hydrogen, og råvaretilgangen (ferskvann) er globalt ubegrenset. Å bryte de kjemiske bindingene i vann er imidlertid uhyre energikrevende, og krever kolossale energileveranser»

  Råvaretilgangen kan nå også inkludere saltvann og er altså enda mer ubegrenset.
  Og hvis energien kommer fra til nå ikke benyttet bølge, sol og havvind som ikke har vært benyttet, så kan vi si at hydrogenproduksjon kan være en fornybar energikilde som aldri går tom, – i motsetning til oljekilder.
  Til bruk for all verdens skipsfrakt. Til bruk for alle nasjoner som ikke har tilgang oljeforurensning-kilder, men har tilgang til sol og/eller havvind og bølger.
  Dette vil frigjøre nasjoners avhengighet av oljeprodusentenes maktgrep.

  Som Norge, som har blitt påført dårlig samvitighet for sin najonale frakt i et langstrakt land. Nå kan vi , ved en kostnad av 20 milliarder , gjøre all vår transport forurensningsfri lokalt ( som det viktigste for alle land) og globalt.
  Batterielektrisk som riktinok er mer energieffekivt, vil koste Norge dobbelt så mye i utbygging av nett-struktur.

  Hva spiller det for rolle om hydrogen er mindre effektivt når den fornybare energien ellers går til spille?
  Hydrogen-elektrisk og batteri-elektrisk er to metoder vi kan benytte for energibruk og samling . En konstruert motsetning er kun tullball og politikk.
  All fornybar enrgisamling som gir mer enn det forbruker i sitt livsløp er et gode.
  Det gir mer forutsigbarhet og mindre slit for alle nasjoner, for alle mennesker.

  Sol, foss, tidevann, havvind, bio/alge, bølge samlet i hydrogen eller batteri, eller brukt direkte.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De klarer ikke å telle.

CO2 utslippene er de samme som for 30 år siden.

Forrige innlegg

De som har hodet i sanden tenker:

Det finnes ingen hemmelige avtaler eller planer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.