Search results for Covid-19

Featured

Regjeringen i Irland innrømmer at de setter Covid-19 på hver eneste dødsattest:

Juks for å få opp antallet Covid-19 døde.

I Irland registreres alle som Covid-19 tilfeller hvis de har viruset, uansett hvorfor de er innlagt. Enten det er beinbrudd eller brannskader.

Featured
Featured

Fører betaling i USA til feilbehandling av Covid-19 pasienter?

Stor bonus for å plassere syke i respirator.

Vi publiserer denne artikkelen på nytt for å minne folk om det som faktisk skjedde, i dette tilfellet i…

Featured
Featured

Revolusjonerende tall som overrasker!

93% AV DE SOM DØDE ETTER COVID-19 VAKSINEN DØDE AV INJEKSJONEN

Etter massevaksineringen begynte, så har det blitt rapportert mange bivirkninger og dødsfall for mennesker som tok vaksinen. Dette taler for en stopp i vaksineringen nå, før det er for sent å rette opp skader som kan være irreversible.

Featured
Featured

Kunstig oppblåste Covid-19 tall fra USA:

Sykehusene får $13 000 for en slik diagnose.

I USA får sykehusene store beløp for Covid-19 diagnose på dødsattesten.

Featured
Featured

Befolkningsreduksjon?

Fødselsratene faller over hele verden etter massevaksinasjonen mot covid-19 startet i 2021

82 % gravide kvinner som får en Covid-vaksine har spontanaborter, det er mer enn abortpillen. Er det tilfeldig?

Featured
Featured

Fullstendig fortiet i mediene.

Det finnes meget effektive medisiner mot Covid-19.

Dr. Peter McCullough hevder at det finnes effektive medisiner mot Covid-19. Kunnskap om disse er fullstendig blokkert i mediene.

Featured
Featured

Hvorfor vaksinere barn mot Covid-19?

Vaksinen er farligere for barn enn det sykdommen er.

Det er farligere for barn å bli vaksinert mot covid-19 enn å få sykdommen.

Featured
Featured

Det som før var konspi-vås er nå sant

Bill Gates er nå enig om den manglende effekten på covid-19 vaksinene

Det som før var sant, er ikke det lengre. Nå vedgår Bill Gates at covid-vaksiner ikke er så bra som vi fikk høre i hele 2021, fra de som pushet på at vi alle skulle vaksineres.

Featured
Featured

Bivirkningene vil bli mange:

Stort antall hjerneslag forårsaket av Covid-19-«vaksiner» kan forklare hvorfor så mange blir blinde

Synet er avhengig av et sunt øye for å få informasjon til en sunn hjerne. Hjerneslag kan påvirke det som skjer i kroppen. Bivirkninger pga en unødvendig «vaksine» er ikke det som vi fikk høre om da vi ble oppfordret til å ta «vaksinen».

Featured
Featured

Det motsatte skjedde:

Vaksinerte overrepresentert i covid-19 assosierte innleggelser

Over 93% av voksne innlagte med covid-19 som hovedårsak var i uke 15 vaksinerte ifølge FHI, og denne gruppen er nå overrepresentert. 3,2 per 100.000 mot 2,4 per 100.000 for uvaksinerte.

Featured
Featured

TV-kanal i USA ville ha historier om Covid-19 døde.

Ble oversvømmet av meldinger om vaksineskadde og døde.

Lokal TV-stasjon ber om historier om uvaksinerte som dør av COVID – får i stedet over 180 000 svar om…

Featured
Featured

Tyskland:

Fører Covid-19 vaksineringen til sterk økning av døde på aldershjemmene?

I Tyskland øker dødstallene dramatisk på aldersinstitusjoner etter at vaksinasjonsprogrammet ble iverksatt.

Featured
Featured

Den var 95% effektiv sa de på forhånd. Det var åpenbart en blank løgn.

New Zeeland: Stadig flere fullvaksinerte legges inn med Covid-19.

New Zeeland har vært blant de landene med strengeste restriksjoner. Det har ikke stanset viruset, bare utsatt spredningen. Dermed…

Featured
Featured

Skremmende data fra den britiske regjeringen

Covid-19 vaksinene skader immunsystemet.

Data fra den britiske regjeringen forteller at de nye «vaksinene» svekker immunsystemet over tid.

Featured
Featured

Det avsettes store summer til kampen mot Covid-19.

Hvem får alle helsemilliardene?

Hvor går alle pengene EU har bevilget til å bekjempe Covid-19? Du tror det ikke selv om vi sier det.

Featured
Featured

Den Internasjonale Pengefondet til Hviterussland:

Gjennomfør «lockdown» for Covid-19, ellers ingen lån!

Hviterussland ble presset av IMF til «lockdown» for å få lån. De avslo og holdt landet åpent. Svært få dødsfall av Covid-19.

Featured
Featured

USA-ekspert:

Spanskesyken (1918) tok 1000 ganger flere leveår enn Covid-19.

USA-ekspert sier at tiltakene mot Covid-19 kan være lang mere helseskadelige enn selv sykdommen.

Featured
Featured

På grunn av Covid-19 nedstengninger:

Mange barn mister sine ordinære vaksinasjons-programmer.

Vaksineprogam som redder millioner barns liv står i fare på grunn av prioriteringen av Covid-19 som ikke truer barn.

Featured
Featured

En blander kortene i mange land for å skremme.

At folk er innlagt med Covid-19 betyr ikke at de er innlagt på grunn av Covid-19.

Når en skal gjøre Covid farligere enn den faktisk er pyntes det på tallene i f.eks. Skottland. Skjer også dette i Norge?

Featured
Featured

Covid-19:

Det store påskuddet til å omforme verden.

Covid-19 var det perfekte påskuddet til en verdensomspennende økonomisk renovering. Sykdommen er ufarlig for nesten alle.

Featured
Featured

Det finnes effektive medisiner mot Covid-19.

Dødsfallene stupte etter at de ble tatt i bruk i Mexico City.

Det finnes effektiv medikamentell behandling av Covid-19. men den taes ikke i bruk hverken i USA eller f.eks. i Norge.

Featured
Featured

Offentlige tall fra England forteller:

Vaksinene beskytter ikke mot Covid-19 slik produsentene skryter av.

Nye tall fra England forteller for alle som vil se: Vaksinene beskytter ikke slik det ble lovet. Tvert imot.

Featured
Featured

Sensasjonell rettsavgjørelse i Portugal:

Antall bekreftede Covid-19 døde forsvinner.

Etter en rettsavgjørelse i Portugal reduseres antallet bekreftete Covid-19 dødsfall fra 17000 til 152.

Featured
Featured

Covid-19 prioriteringen førte til at kreftbehandling ble satt på vent:

Mor 31 døde da kreften spredte seg.

Prioriteringen av Covid-19-pasienter fører til økt dødelighet av bl.a. kreftpasienter.

Featured
Featured

Ny global lege-allianse:

Stans nedstengninger. De dreper flere enn Covid-19.

Denne erklæringen fra helsepersonell sier at Lockdown dreper flere enn viruset. Den må avsluttes umiddelbart.

Featured
Featured

PCR-testen som brukes til diagnostisering av Covid-19 er ubrukelig.

WHO fjernet i all stillhet sin godkjenning av testen i mars 2021.

PCR-testen som alle lockdown-tiltakene bygger på er ubrukelig. Nedstengningene de siste årene bygger på juks..

Featured
Featured

De fleste av mine kolleger er enige.

En offiser i Sydney-politiet slutter i protest mot voldsomme Covid-19-tiltak.

Australsk politioffiser slutter fordi hun mener politiet misbrukes til å jakte på folk som ikke vil følge Covid-19 restriksjonene i delstaten.

Featured
Featured

Hvis en teller vaksinedøde slik en teller Covid-19 døde:

Da har Storbritannia over 30 000 vaksinedøde.

Hvis en bruker samme tellemetode for vaksinedøde som for Covid-19 døde blir det mange vaksinedøde i UK.

Featured
Featured

Covid-19

Det finnes kritiske medier i Sverige

I Sverige er det også de som stiller spørsmål ved hele Covid-19 historien.

Featured
Featured

Motstandere av Covid-19 tyranniet organiserer seg.

Brannfolk og politi i Los Angeles danner motstandsgruppe.

Brannfolk og politi i Los Angeles organiserer seg mot tvungen Covid-vaksinering.

Featured
Featured

Covid-19-viruset har mutert.

Nå sprer det seg også på internet.

I USA er en redd for at viruset sprer seg på internet. En uvaksinert student er nektet fjernundervisning.

Featured
Featured

Hva er de redd for?

At det finnes effektive medisiner mot Covid-19?

En podcast-vert blir frisk med Ivermektin. I de store mediene latterliggjøres dette feilaktig som heste-medisin. Hva frykter de?

Featured
Featured

Den store nullstillinga: Covid-19 er bare forspillet.

Det blir verre!

Covid-19 er bare forspillet til en langt mer omfattende omstilling av den verden vi kjenner.

Featured
Featured

Venezuelas effektive medikament mot Covid-19:

All informasjon blokkeres av de store nettgigantene.

Informasjon om det nye Venezuelanske medikamentet mot Covid-19 blokkeres av mediegigantene.

Featured
Featured

Høyesterett i Andalusia avviser forslag som krever Covid-19 pass for uteliv.

En kan besøke nattklubber i Sør-Spania uten vaksinebevis.

Vedtaket om å kreve vaksinepass for å gå ut på dans oppheves i Andalucia, Spania.

Featured
Featured

Norge:

Det dør nå dobbelt så mange av vaksinen som av Covid-19.

I Norge dør det nesten ingen av Covid-19. Det dør flere av vaksinen.

Featured
Featured

Statistikk fra USA:

Nå er offisielt 11000 døde av Covid-19-vaksinen. Gravide særlig utsatt.

Jeg må føyet til at det denne artikkelen forteller sannsynligvis bare et toppen av isfjellet. Det reelle dødstallene etter…

Featured
Featured

Noen data og tabeller:

Fakta om Covid-19.

Noen tall og fakta om Covid-19.

Featured
Featured

Portugisisk domstol:

PCR-testen for Covid-19 er totalt upålitelig.

En portugisik domstol fastslår at PCR-testen er ubrukelig som diagnoseverktøy for Covid-19

Featured
Featured

Spansk domstol:

Bøtene som ble gitt for brudd på Covid-19 tiltak var ulovlige.

HUNDRETUSNER AV CORONA – BØTER ANNULERES  Fikk du bot for å ha brutt corona-reglene i fjor, så slipper du…

Featured