POSTED IN Klima

500 forskere med klimabrev til FN:

Det er ingen klimakrise.

36 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Når mange forskere advarer om dommedagsprofetier vedrørende klimaet er ikke det viktigste om de har rett eller ikke. Det vil fremtiden vise i alle fall. Men hos oss dreier det seg om informasjonstilgang. Vil befolkningen i det hele tatt få vite om dette brevet eller vil den ensidige informasjons-strømmen om global oppvarming fortsette.

Når jordas fremtid beskrives som på bildet til venstre er det klart at mange blir skremte.

Jeg er redd det siste vil være tilfellet. Det skal ikke kunne reises tvil om denne sannheten: Menneskets virksomhet har ført til en ukontrollert global oppvarming som vil kunne føre til vår undergang. Som følge av dette setter en inn uhorvelige mengde ressurser som vil kunne føre til nettopp denne undergangen: En struper stabil energitilgang og gir befolkningen i vesten tilgang til en ekstremt dyr, ustabil og lite bærekraftig energi.

I Tyskland vil en kunne få den første virkelige krisen allerede i vinter hvis en får en lengre kuldeperiode og som følge av at tilgangen til billig russisk gass er stanset. Om vinteren har en ikke tilgang til særlig mye sol eller vind men et stort behov for energi.

Når vi offentliggjør denne artikkelen enda en gang er det for å minne om at klimakrisen ikke eksiterer andre steder enn i mediene og hos dem som vil tjene på at det brukes store offentlig midler til å bekjempe en ikke-eksisterende trussel. De har truet i 20 år om at om 5 år er det for seint, men fortsetter med truslene selv om ingenting skjer.

Knut Lindtner
Redaktør

Det er ingen klimakrise – skriver forskere i et brev til FN.

Av Ivan Pentchoukov.

En gruppe forskere og profesjonelle rundt klima og beslektede emner sendte 23. september et brev til FN. Der erklærer de at ‘Det er ingen klimakrise’.

«De generelle modellene for klima-sirkulasjonen som den nåværende internasjonale politikken er bygget på er ubrukelig til det formålet» heter det i brevet som er sendt til FNs generalsekretær Antonio Guterres. «Derfor er det faktisk ondskapsfullt, og også uklokt å gå inn for å sløse bort billioner av dollar på bakgrunn av resultatene fra slike modeller».

Brevet er undertegnet av et antall prominente forskere og profesjonelle fra relaterte områder, inkludert atmosfære-fysiker Richard Lindzen og professor i anvendt geologi Alberto Prestininzi.

 Gruppen er ledet av professor Guus Berrkhout, en nederlandsk ingeniør som har arbeidet som professor i akustikk, geofysikk og innovasjonsledelse ved Delft teknologiske universitet.

Berkhout vil offentliggjøre den fullstendige listen med 500 underskrifter i Oslo den 18. oktober.

Brevet slår fast at den nåværende klimapolitikken underminerer de økonomiske systemene, og setter liv i fare når de nekter landene energi de har råd til.

«Vi bønnfaller dere å føre en klimapolitikk som er basert på sunn forskning, realistisk økonomi, og ekte bekymring for de som må lide på grunn av dyre, men unødvendige forsøk på begrense skadene», heter det i brevet.

Brevet ble sendt samtidig med at FNs klima-toppmøte i New York fant sted.

Et eksempel på alarmister som svarte på brevet var klima-aktivisten og tenåringen Greta Thunberg, som fortalte oppmøtet at planeten begynner å nærme seg «masseutryddelse».

På en pressekonferanse som fulgte etter brevet pekte forskerne på oppvarmings-prosjektet til FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, som mener at temperaturøkningen er fire ganger høyere enn den oppvarmingen som faktisk er observert.)

«I sum så må vi anerkjenne en strategi om hva som er mulig. I klimaforskningen og modeller. Vi må anerkjenne at det vi holder på med er koplet til et ikke-linjært kaos. Derfor er det ikke mulig å komme med en langtids forutsigelse av klimaet «,slår IPCC-rapporten fra 2018 fast. 

Brevet til FN slår fast at jordens klima alltid har variert. Den nåværende økningen i global gjennomsnitts-temperatur ikke er noen overraskelse, heter det i brevet. Se bare på den siste lille istid som endte i 1850.

is-kjerneboringer på Grønland angir følgende temperatursvingninger siste 10000 år.

Brevet sier også at global oppvarming aldri har ført til flere naturlige katastrofer.

Med Berkhout-brevet følger også en underskriftskampanje fra mer enn 90 italienske forskere. Den ble publisert i juni. Der utfordres påstanden om at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Det er en teori basert på modeller som har vist seg å feile og være utilstrekkelige når det gjelder å forutsi klimaendringer.

«Det er vitenskapelig og urealistisk å skylde på menneskene som ansvarlige for oppvarmingen som har skjedd fra forrige århundre og fram til i dag», heter det i den italienske petisjonen.

«Alarmistenes framtids-perspektiver er derfor ikke troverdige, siden de er basert på modeller der resultatene motsier eksperimentelle data.  Alle bevis antyder at disse modellene overdriver det menneskelige bidraget, og undervurderer de naturlige klimavariasjonene. Spesielt det som er  påvirket av solen, av månen og  svingninger i havet».

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.theepochtimes.com/in-letter-to-un-scientists-say-there-is-no-climate-emergency_3093580.html?fbclid=IwAR2SIQpQ6w27MU51oYoLV7O3VLO13lboHgLNUR2kwowlu89V7x8fVsiKk0c

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

36 kommentarer. Leave new

 • Ola Henriksen
  4 oktober 2019 13:21

  Om det blir klimaforandring eller ikke; -energi er viktig for nasjoners velstand.
  Så får hver nasjon prøve å etablere en så god , fornybar, energiforsyning som mulig innenfor eget område. Hver nasjon til sin pris ( forbruk av arbeidskraft), enten det dreier seg om foss/elv-kraft, vind, bølge, sol, termisk eller bio (alge). Det er ingen fornuftig grunn til at energi/elektrisitet skal prises likt fra nasjon til nasjon. Med minst mulig styring fra de store globale kartellene. Et samarbeid, men på innbyggernes premisser, ikke penge-mafiaen, kan noen ganger være naturlig.
  Men ikke skap frustrasjon og håpløshet, det gavner bare de som ønsker en global styring.

  «Da har en ikke tilgang til særlig mye sol eller vind men et stort behov for energi.»

  All energiproduksjon er av det gode, – som skaper mer energi enn det bruker på lang sikt. Oljen vil en gang ta slutt. Dessuten gir lokal produksjon større nasjonal frihet fra de som ønsker En verden/ En leder, og En valuta.

  Svar
 • Ola Henriksen
  4 oktober 2019 13:31

  Norge kunne lett gjøre all transport forurensningsfri, både under produksjon og bruk, ved hjelp av elektrisitet/batteri /hydrogen fra norsk vannkraft.
  Likeså all oppvarming i norske boliger. Antagelig snart også innenlands flytransport. Dette kan ogsåmange nasjoner greie med egne lokale krefter.
  . Så kunne vi ha dette som delmål og fryde oss over dette i stolthet?
  Nei, vi skal tenke «globalt», og gjøre det så stort og umulig at vi skal skamme oss og frustreres, så motstanden mot en verdensregjering lettere lar seg kue.
  Miljø? Nei, dette er bakmennenes, som styrer verdensvalutaen, sin politikk.
  Frustrerte folk er lettere å styre.

  Svar
 • Ola Henriksen
  5 oktober 2019 23:56

  Hva i svarte helvete er det media (& bakmennene ?) holder på med ? Og hensikten? Opplysning 😉

  /- Man ser på situasjonen i Norge som på lik linje med andre steder i verden – vi står overfor store endringer av miljøforhold og press på lokale økosystemer, som i verste fall kan utgjøre den nevnte trusselen for det biologiske mangfoldet vi har her. Han påpeker at den negative utviklingen er uunngåelig. /
  https://www.dagbladet.no/nyheter/rapport-58-prosent-av-europas-innfodte-traer-star-i-fare-for-utryddelse/71650930

  Statstøtte for å få en defriensiert presse» ?
  😉

  Svar
 • Ola Henriksen
  8 oktober 2019 0:00

  Slik går no dagan. 😉

  / En nylig publisert FN-rapport hevder at en million arter står i fare for utryddelse. /
  https://www.dagbladet.no/nyheter/frykter-katastrofal-masseutryddelse/71427101

  Nå er vi i begynnelsen av oktober 2019. Med kulde og sne som vanligvis i begynnelsen av november….
  Var det 1995 snøen i Norge, «vitenskapelig spådd», skulle være slutt ?

  Svar
  • Ola Henriksen
   8 oktober 2019 10:13

   10 oktober 2019. :
   /… forteller at det ser ut til å snø fra Haukeli og helt ned til Notodden på E134 tirsdag morgen. /
   https://www.dagbladet.no/nyheter/vinterfore-i-sor-norge/71684463

   Svar
   • Helge Øystein Medbøen
    13 oktober 2019 0:18

    Og hva så?
    Totalt uinteressant i et globalt perspektiv.
    Ifølge meteorologene har vi hatt kald vind fra Arktis, det skjer av og til, og gir lokal nedkjøling.

   • Datamodellene har vist at det absolutt ikke er grunnlag for menneskelig forårsaket global oppvarming, og at klimaet ALLTID har endret seg. Det er ingen grunn for å anta at klimaet endres av mennesker. Det har vært tidligere perioder hvor CO2-nivåene har vært mer enn det dobbelte av hva de er i dag.

    Vi bryter kulderekorder hvert år.

    https://www.accuweather.com/en/weather-news/spokane-washington-has-snowiest-october-in-44-years-as-storm-strengthens-over-northern-us/598368?fbclid=IwAR3CMI-egGojO1ojv1bD12-UHja97KqNWPu6kMmERbKXAn0LxajCf2qrMmE

    Været er i endring, og den neste solsyklusen vil være på et lavere aktivitetsnivå enn den forrige, slik at det er fortsatt en risiko for at vintrene blir mye kaldere.

    Svindlerne i regjeringen bruker klimaendringer for å rettferdiggjøre at regjeringen griper kontrollen over industrien og for å straffe rikdom. Denne svindelen blir avvist i Asia, og hvor man forstår at dette er en politisk agenda for å holde utviklingsland i fattigdom.

    Vi står overfor en veldig alvorlig trussel mot vår frihet fra disse klimafanatikerne. Den skjulte agendaen til kommunistene bak klimaløgnene er å bruke klimaendringer til å ta over økonomien.

   • Helge Øystein Medbøen. Når det var hetebølger i Spania og Frankrike i sommer, Da sto vindretningen på tur nordover kontinentet fra Afrika, og på vei over Spania og frankrike ! Som tok med seg denne hetebølgen fra Afrika!, For i Afrika er det helt vanlig og normalt at det er så varmt !!! Likevel kalte folk hetebølgene over Europa for global oppvarming ???!!! At vindretningen kom fra svarteste Afrika denne perioden, var det ingen som nevnte noe om???! Enten er folk så hjernevasket at vi kaller alt for global oppvarming!, Eller at det ikke ble nevnt noe om denne vindretningen, på grunn av at det ville ha vært politisk ukorrekt i denne klimahysteri-tiden ???!!! Det blir det samme som du skriver Helge Ø Medbøen om kald vind fra Arktis ! Jeg velger å tro at både jeg og deg har like rett i at det jeg også skriver, Er totalt uinteressant i et globalt perspektiv !!!

   • Martin Haakon Fagna
    24 april 2021 18:55

    Kald vind fra ARTIC?
    DEN KALDE VINDEN, beror på og gjelder også Antatic, Sydpolen, de såkalte Jettstømmene med hastighet opp mot 450.km/h og temperatur minus -450 grader celsius, fororsaket av Jordens rotasjon på 24 h.
    For våre sydlige breddegrader normalt

   • Anne Cathrine Fjeld Hermansen
    8 juni 2022 17:03

    Jeg tror du må sjekke kildene dine. Den laveste temperaturen som kan oppnås er minus 273 grader Celcius eller 0 Kelvin, også kalt det absolutte nullpunkt. Denne kan kun oppnås i laboratorier eller ute i verdensrommet. I Farenheit er det ca minus 460 grader – kanskje det er det du har forvekslet det med? Uansett er den laveste temperaturen på jorda som er offisielt registrert på minus 89 grader. Den uoffisielle er på minus 93,2 C i Antarktis.

   • Tom Egil buttedal
    19 oktober 2019 11:38

    Det er vel ikke helt uvanlig. Med 10 til 20 års mellomrom kommet det snø også lavt på Østlandet fra tidlig i oktober.

  • Ja , dessverre – sprøytemiddler/kjemikalier er riktig ille for insekter og mange andre arter, likeså plast i naturen/havet, er en trussel!! Men klimakrise er jeg ikke noe redd for – er da vel akkurat ferdig med den «lille istiden» her nå 🙂 Langt værre om snitttemp. ville falt med 2-4.grader på noen få år!!!

   Svar
   • Man er faktisk ikke sikker på at den er helt over, for det har vært flere opphold i den tidliger før det satte i gang igjen.

  • «‘En nylig publisert FN-rapport hevder at en million arter står i fare for utryddelse.»

   ‘Klimaskeptikere har rett i én ting: Store og dramatiske klimaendringer er helt naturlige og vanlige fenomener som inntreffer over tid. Naturen har alltid vist en fantastisk evne til å tilpasse seg.’
   forskersonen.no/klima-kronikk-meninger/klimaet-er-ikke-det-storste-klimaproblemet/2296378

   Riktig.
   Bortsett fra at det er ingen som er ‘skeptisk til klimaet’, eller ‘klimafornektere’ som er et annet utrykk,
   – når man vil bruke feig hersketeknikk.

   Men mange er skeptiske til maktkåte politikere og deres statsfinasierte ‘akademikere’ som vil overstyre både innbyggere og naturen.

   Svar
 • Kristian Solberg
  17 oktober 2019 9:24

  Det er jo et fint poeng for å øke skatte trykket til folk og til å gjøre andre forskere til useriøse forskere!
  Heia Berntsen Finn et nytt skatte objekt! Hva med sykkel dekk?

  Svar
 • Ja , dessverre – sprøytemiddler/kjemikalier er riktig ille for insekter og mange andre arter, likeså plast i havet/naturen, er en trussel!! Men klimakrise er jeg ikke noe redd for – er da vel akkurat ferdig med den «lille istiden» her nå 🙂 Langt værre om snitttemp. ville falt med 2-4.grader på noen få år!!!

  Svar
 • Hvorfor er det ingen som nevner barnebegrensning her,at jorda blir overbefolket er den største trussel i dag

  Svar
  • Ola Henriksen
   25 oktober 2019 14:24

   Begrepet «Overbefolkning på jorda» er bare tullball. Og noe som skal gjøre oss frustrerte og lengte etter en verdens-regjering.
   For å håndtere noe slikt må man se på hver enkelt nasjon. Hver nasjon burde, og kan, holde sin befolkning i samsvar med egen matvareproduksjon og produksjon av (fornybar) energi.

   Overbefolkning?
   / I klartekst betyr det at befolkningen går ned. Fødselsratene går altså nedover i flere land på kloden. For at befolkningen skal holde seg noenlunde stabil, må hver kvinne i gjennomsnitt føde noe over 2 barn. I rundt halvparten er klodens land og territorier er nå fødselsraten under dette. I Singapore og Taiwan er den for eksempel helt nede i 1,2. /
   https://gemini.no/2019/06/klodens-befolkning-kan-synke-snart/

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    25 oktober 2019 22:53

    «Begrepet «Overbefolkning på jorda» er bare tullball.»

    Det er nok fysisk sett mye plass for mennesker på kloden, men det går på tragisk bekostning av flora og fauna. Zoom inn med Google Earth på de steder i verden man tror er grønn jungel og uberørt natur, så får man seg en overraskelse.

   • Ola Henriksen
    27 oktober 2019 18:45

    Hvis man tror noe (feil), og undersøker, så får man en ( som regel positiv) overraskelse. Dvs. gale forestillinger er erstattet av riktige.
    Oslo , eller f.eks. Tokio kunne vært skog, med dyr. (?) Nå er det byer med mennesker.
    Ikke noe galt i det. Så lenge nasjonen holder en likevekt mellom mat- & energi-produksjon vs. folketallet.
    Og lar tilgjengelige arbeidskrefter og reelle behov & velferd bestemme i en nasjon, ikke penger.

  • Barnebegrensning er vel ikke aktuelt for Norges del…

   Svar
 • Geir Ivar Jørgensen
  2 desember 2019 3:59

  Hvilken troverdighet har en liste som alle og enhver kan tegne seg på? En liste hvor det ikke er et krav om formell og etterrettelig status som forsker eller vitenskaps kyndig?

  Svar
 • Slik går no dagan…. 😉

  Hvorfor skulle vi da redusere bilkjøring og forbruk, hvorfor stod vi da raskt foran endetiden, hvis ikke?

  ‘ Fagfolk er samstemte om årsakene til klimaendringane, ( 😉 )og at det vil bli langt verre enn det vi har sett så langt. Som for koronapandemien krev klimaendringane at politikarane lyttar til fagfolk og ikkje sjølvoppnemnde ekspertar.
  …. Kva betyr så den reduserte aktiviteten no under koronapandemien for klimaet på jorda? Paradoksalt nok kan vi vente høgare temperaturar. ‘

  https://www.nrk.no/ytring/bratte-kurver-ogsa-i-klimaforskinga-1.14985690

  Svar
 • Selv NASA har rapportert om store, eskalerende klimaendringer i hele SOLSYSTEMET de siste tiårene.
  «Interplanetary Climate Change NASA’s Hottest Secret» https://www.dailymotion.com/video/x2r0k8l

  Men dette får selvfølgelig ikke spalteplass i media. Her skal vi holdes for narr og bli melket for CO2-straffeskatt, mens el-industrien får grønt kort til å voldta naturen med sine monster-energiparker. Dette er jo vinn-vinn for «miljøbevisste» Teslakjørende stortingspolitikere og deres store helt, Elon Musk – mannen som har plassert masseødeleggelsesvåpen (5G-satellitter) rundt hele jordkloden.

  Er på tide vi får frigjort all undertrykt teknologi for fri energi. En vakker dag, når de stormannsgale og grådige slipper makt og kontroll-behov.

  Svar
 • Øyvind Kvernvold Myhre
  31 oktober 2020 11:43

  Lindzen, som det er bilde av øverst, står på lønningslista til Heartland Institute, et velkjent faktafornekter-nettsted. Det er lenge sia han leverte noen forskningsrapport som er publisert i et anerkjent forskningstidsskrift. Heartland Institute finansieres nå for tida av oljemilliardærer. Det har tidligere vært finansiert av tobakksindustrien, og da leverte Lindzen «forskning» som beviste at røyking ikke fører til lungekreft.

  Svar
 • Joda, klimakrise har vi. Det vokser for mye skog. 😉

  ‘ Klimaendringer gjør havet mørkere. Mørkere hav kan få konsekvenser for småfisken, ifølge professor. Nå skal forskere bruke de neste fire årene på å finne ut om det er en krise for økosystemet. 😉
  ….Fisk som vokser og trives. Dette er i ferd med å endre seg. Og det går fort.
  ….mer skog gjør vannet mørkere .’

  https://www.nrk.no/vestland/nytt-miljoproblem-i-norge_-klimaendringer-gjor-havet-morkere-1.15220523

  Svar
 • CO2 gjør havet varmere?
  Og dette er nok ikke det eneste stedet jordvarme/vulkaner varmer opp havet.

  ‘ – Det går en vulkanrygg mellom Jan Mayen og Bjørnøya, der det er bevegelse i sjøbunnen. Dette gjør at sjøvannet kan trenge dypt inn i berggrunnen. Her blir det varmet opp til rundt 400 grader og så løser det opp mineraler, forklarer Winther.
  Dette blir igjen spylt opp til havbunnen ‘
  https://www.nrk.no/nordland/havbunnsmineraler-pa-norsk-sokkel-kan-vaere-verdt-1000-milliarder-kroner.-norge-har-startet-jakten-1.15220377

  Svar
 • Klodens utstråling regulerer
  KLIMAET
  Enorme kostnader til klimatiltak bevilges årlig uten at realitetene i saken, og konsekvensene for samfunnet blir vurdert. Har våre politikere virkelig tenkt over fysikken bak alle de kostbare tiltak de setter i gang, hva med naturens reguleringsevne?
  Solens innstråling.
  Sola er vår store energikilde, den gir oss både lys og varme, begge deler nødvendig for vår trivsel og plantevekst både på land og i hav. Solens innstråling til toppen av atmosfæren tilsvarer en 27 kW varmeovn i en 20 ㎡ stor stue (sammenlign med varmeovnen i din stue).
  Innstrålingen varierer litt, bl. a. solflekkenes 11 års periode, avstand fra kloden til solen varierer med forskjellige perioder. Dette er medvirkende årsaker til at innstrålingen siste 200 år har svingt mellom 1357 – 1363 W/㎡ (± 0,22 %) ytterst i atmosfæren. En temperatur-endring på ca. 0,2 °C med tilsvarende utstråling har vært nok til å regulere ut dette .
  Innstråling påvirkes av flere faktorer på sin vei gjennom atmosfæren, skyer er den langt viktigste.
  Det tar lang tid før en endring i innstrålingen endrer havets temperatur, derfor kan klodens temperatur være ganske konstant selv om innstrålingen varierer, men etter en tid stiger temperaturen.
  Den sterke innstrålingen hadde gitt oss et u-utholdelig varmt klima, hadde det ikke vært for en svært viktig funksjon:
  Klodens utstråling.
  Uten denne utstrålingen til det kalde universet hadde vi kokt for lenge siden. Alt vann hadde fordampet, det har ikke vært noe hav, is eller snø igjen til oss.
  Bortsett fra utstrålingen, er kloden fullstendig termisk isolert i universet, mye, mye bedre isolering enn i en termosflaske, helt forskjellig og mye bedre isolert enn våre hus.
  Utstrålingen styres av temperaturforskjellen mellom kloden og det kalde universet på 2,7 K .
  Utstrålingen regulerer klodens temperatur.
  Klodens utstråling er den eneste fysiske komponenten som har evnen til å regulere klodens temperatur: høyere temperatur gir mer utstråling og temperaturen vil etter hvert synke, og motsatt ved lavere temperatur.
  Temperatur har siste 2 000 år variert ± 0,8 ° (± 0,28 %) , en utrulig god regulering. Utstrålingen er mer enn tilstrekkelig til å regulere ut variasjoner i innstrålingen slik at kloden aldri kommer til å koke. Kaldere perioder (istider) vil komme tilbake, temperaturen svinger.
  Atmosfærens CO2-innhold har liten, om noen, målbar betydning på klodens temperatur. CO2 er ingen energikilde eller -bærer, det er alt for lite masse til å ha betydning for lagring av energi, kan muligens gi kortvarige svingninger i temperaturen i samvirke med andre gasser i atmosfæren

  Svar
 • Martin Haakon Fagna
  24 april 2021 19:36

  De viktigste fakta om Atmosfæren rundt KLODEN Jorden er. SOLEN, påvirkning av Jorden, og at det er liv der som vi kjenner det er:
  UZONLAGET som beskytter JORDEN mot farlig Solstråling fra SOLEN.
  CO2-CARBONDIOKSID laget ligger under Ozonlaget og sørger for at tilstrekkelig Solstråling holdes tilbanke og vi får den temperaturen vi kan leve med på Jorden, der CO2 eksisterer fra ytterst i Atmosphæren til de dypeste havområder.

  Fotosytesen:
  CO2+klorofyll+solenergi er også et møst for alt liv på Jorden,
  Ikke det minste strå eller trær, uten fotosyntesen.
  Trærne splitter opp CO2, tar opp CARBONET for å vokse seg høyt og AVGIR O2-okygen til oss mennesker og alt liv på land og hav.

  Svar
 • «Når mange forskere advarer om dommedagsprofetier vedrørende klimaet er ikke det viktigste om de har rett eller ikke. Det vil fremtiden vise i alle fall. «

  Når mange politikere advarer om dommedagsprofetier vedrørende Covid-19, er ikke det viktigste om de har rett eller ikke. Det vil fremtiden vise i alle fall.

  «og setter liv i fare når de nekter landene energi de har råd til. «

  Og når Covid-politikken setter liv i fare og reduserer velferds og mat- produksjon nasjonene har arbeidskrefter til.

  Hva er agendaen bak dette KRISE-scenarioet og «masseutryddelsen» ?
  Enten det er klima, virus, overbefolkning eller penge- økonomi?
  Er det kun at vi skal holde oss engstelige, – og så bli styrt & reddet av en verdensregjering?

  Det store spørsmålet er:
  Hvem er denne maktgruppen, som tydligvis styrer det meste av verdens media, og som vil ta styring i verden gjennom produsert frykt og lammelse?
  Er det kun idiotisk poltikk i den enkelte nasjon? Eller er det en global agenda fra makt-krefter som ønsker å bli enda mer globale??

  Svar
 • Frihet NÅÅ !!!
  30 november 2021 16:33

  Klima og korona hysteriet handler om det samme, makt og penger til de hyperrike…

  Svar
 • «…..eller vil den ensidige informasjons-strømmen om global oppvarming fortsette.
  Jeg er redd det siste vil være tilfellet. Det skal ikke kunne reises tvil om denne sannheten: Menneskets virksomhet har ført til en ukontrollert global oppvarming som vil kunne føre til vår undergang. »

  ‘ Resultatet er en generasjon der noen faktisk velger å ikke få barn.Vi har blitt pepret med innhold som er skapt for å skremme voksne til handling, helt fra vi var bitte små. Tenker lærere, journalister og politikere av og til på hva det gjør med den oppvoksende generasjonen når de snakker om klima på den måten? ‘
  nrk.no/ytring/generasjon-ferdigskremt-1.15981116

  Svar
 • ‘Skal vi tro konklusjonene fra denne artikkelen, så har altså verden noe mer tid enn mange har fryktet før den virkelig store havnivå-økningen kommer. Kanskje har vi mer flaks enn vi fortjener.
  Vel, hva sier satellittene? De har riktignok ikke målt så lenge, men foreløpig viser tallene fra GRACE-satellittene at:
  Antarktis mister noe masse. ( …Oppe i høyden vil det falle mer snø, så summen er ganske lik.)
  Nedsmeltingen går sakte.
  Nedsmeltingen har ikke akselerert de siste årene.’
  blogg.forskning.no/terje-wahls-blogg/antarktis-kanskje-har-vi-mer-flaks-enn-vi-fortjener/2120392

  Flaks? 😉
  Eller:
  Klima- KRISEN var politikk og skremsel. Kostbar politikk, og ‘akademisk’ ekkokammer Og har aldri vært annet.
  Men de som ikke ville ha samtale, men latterliggjøring og demonisering, skjønner at det er på tide å ro.

  ( Samme talltriksing og skremsel som som med ‘pandemien’ ? Der vi nok også vil se en del roing, og ansvarsfraskrivelse, framover.)

  Svar
 • Men, men… Skulle ikke snøen, i følge Al Gore og media, og ‘vitenskapen’, være borte i 1995?
  Det var jo KRISE!

  2024:
  ‘Gult farevarsel.
  Frå søndag føremiddag til tysdag føremiddag kan det koma 50 cm snø i Agder. Store delar av Austlandet kan også få svært mykje snøfall i nyttårshelga.
  ..Etter snøen kjem Sibir-kulda . ‘
  nrk.no/vestland/gult-og-oransje-farevarsel-for-sno-i-agder-og-pa-austlandet_-kan-koma-50-cm-sno-1.16695801

  Svar
 • Men de gir seg ikke. Nå med fine brannbilder og sterke farger.
  Og en artikkelform med ‘bilder som når ungdommen. ‘ 😉
  Slik går no dagan. :

  ‘ Ekstremværåret 2023: Varmerekord ble slått allerede før soloppgang.
  6. juli i år ble det satt ny varmerekord i verden.
  Gjennomsnittstemperaturen var 17,23 grader.
  Den tidligere rekorden var på 16,92 grader, satt i august 2016.’
  nrk.no/urix/ekstremvaeraret-2023-1.16687248

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tysklands president måtte vente i 30 minutter.

Putin ble mottatt som en konge.

Forrige innlegg

Vi får det bekreftet.

USAs hangarskipsgrupper kan ikke brukes i Midt-Østen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.