POSTED IN Klima

Det jukses systematisk!

40 % av den angivelige målte globale oppvarmingen siden 1850 skyldes målestasjoner i byer.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Chris Morrison

En stor ny studie av 37 forskere fra 18 land har konkludert med at globale temperaturanslag siden 1850 har vært sterkt misvisende, på grunn av av økende temperaturer i byene der termometrene er plassert. Det FN-støttede klimapanelet (IPCC) hevder at økende temperaturer i byer utgjør mindre enn 10 % av de globale oppvarmingen, men forskerne fant at tallet er nærmere 40 %. De så at temperaturmålinger for by/land indikerer en langsiktig økning i oppvarming på 0,89 °C per århundre, mens målinger utenbys kun viser en økning på 0,55 °C i samme tidsperiode.

IPCC mener at mennesker forårsaker all global oppvarming i moderne tid. De fremmer ideen om at temperaturen har steget med 1,09 °C siden 1850, med naturlige påvirkninger som bare bidrar med –0,1 °C til +0,1 °C – statistisk sett nær null. Dette er en politisk konstruksjon for å fremme netto nullutslipp. Med vår nåværende vitenskapelige kunnskap, er det umulig å beregne hvor mye av den nylige oppvarmingen skyldes mengden karbondioksid mennesker produserer ved å brenne fossilt brensel, sammenlignet med naturlige klimatiske variasjoner.

Det er ikke allment kjent at IPCCs posisjon om at mennesker forårsaker all global oppvarming, hovedsakelig er basert på en sammenligning av globale temperaturanslag produsert av datamodeller. Forfatterne av den nye studien forklarer at dette er retrospektive ‘prognoser’ av klimaet produsert av modellsimuleringer. De hevder at disse datasimuleringene er påvirket av urbane temperaturmålinger, og bruken av et «lav solvariabilitet»-estimat. Anklagen er at IPCC bagatelliserer effekten av solinnstråling (solskinn) som kan forklare mye av den påståtte oppvarmingen siden slutten av 1800-tallet.

Den siste artikkelen, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet ‘Climate’, er en av en serie akademiske advarsler om at globale temperaturdatasett er alvorlig påvirket av urbane temperaturmålinger. IPCC fortsetter å gjemme hodet i sanden, og sier at det ikke har kommet nyere funn som endrer deres syn på at eventuelle ukorrigerte effekter fra urbanisering, eller at endringer i arealbruk har økt lufttemperaturen på land med mer enn 10 % . IPCC ble opprettet i 1988 kun for å se på menneskelig påvirkning på klimaet, så det er ikke vanskelig å forstå hvorfor det ikke ser ut til å ville prøve å undersøke problemet.

Dr. Roy Spencer og professor John Christy ved University of Alabama i Huntsville, fant at opptil en femtedel av all global oppvarming rapportert av 20.000 værstasjoner, var ugyldig på grunn av feilmålinger fra ikke-klimatiske data. Enda verre, de fant ut at NOAA, langt fra å fjerne urbane feilmålinger, heller hevet temperaturene i målingene enn å senke dem.

Den amerikanske meteorologen Anthony Watts har brukt det siste tiåret på å fremheve de mange feilene i globale temperaturdatasett. Data samles inn av statlige organer fra et værstasjons-nettverk «som aldri var ment å oppdage tegn på global oppvarming», bemerker han. Hans banebrytende arbeid fant nylig at 96% av amerikanske værstasjoner er «ødelagt» av lokal påvirkning fra utbygging av byer rundt dem.

De amerikanske temperaturdataene utgjør en viktig del av det globale tallmaterialet for oppvarming. Etter Watts syn er det bare ett værstasjonsnettverk som er nøyaktig nok til å oppdage et klimaendringer. Det ble etablert i 2005 av NOAA som et toppmoderne system som bruker 114 værstasjoner over hele USA, som er spesifikt plassert vekk fra byer som gir ikke-klimatiske effekter på målingene. Nettverket kalles U.S. Climate Reference Network og funnene de siste 18 årene viser lite oppvarming i løpet av denne perioden, et faktum som får Watt til å konkludere med at funnene er skjult av amerikanske myndigheter.

Den nåværende tilstanden er godt oppsummert av de 37 forskerne som bemerket i deres nylig publiserte artikkel: «Vitenskapen om klima er ennå ikke i en posisjon til å fastslå om oppvarmingen siden 1850 er menneskeskapt, naturlig, eller begge deler».


Fra The Daily Sceptic, publisert 5. september 2023.
Oversatt av Northern Light fra engelsk og forkortet. Linker, oversikter og diagrammer i originalartikkelen.
Chris Morrison er Daily Sceptics redaktør for miljøsaker.
Originalartikkel: 40% of Apparent Global Warming Since 1850 is Due to Urban Heat Corruptions, Major Study Finds.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  10 september 2023 16:36

  Nå i EU og dermed snart i Norge: Slik vil storkapitalen ta hjemmet ditt fra deg med global oppvarming som påskudd.

  I den nye verdensordningen etter Agenda 2030 skal slaveklassen ikke eie egen bolig, det skal bare være herskerklassen forunt.

  Av Rhoda Wilson.
  Tirsdag hadde Storbritannias energilov sin tredje behandling og ble vedtatt av Underhuset. Det høres kanskje ufarlig ut, men dette er en del av tyranniet som blir implementert med netto nullutslipp som påskudd, sa David Kurten.

  Kurten leder for Heritage Party, et politisk parti som ble dannet i 2020 for å forsvare arven vår og gjenopprette nasjonen vår. Kurten uthever spesielt to forferdelige ting i dette lovforslaget: smart-energi forskriften og energi-ytelsesforskriften. «Dette er hvordan regjeringen kommer til å prøve å ta boligen fra folk», sa han.

  Dette lovforslaget kommer til å endre livene våre fullstendig og fullstendig i fremtiden, sa Kurten. «Det gjør World Economic Forums mantra om ‘du vil ikke eie noe og være lykkelig’ til virkelighet.

  Energismartforskriften er beskrevet i lovforslagets § 235. Det gir statssekretæren makt til å lage forskrifter om energismarte apparater og bruke dem på de fleste elektriske apparater som vi bruker daglig, at du ikke har lov til å bruke komfyren din på en søndag’ eller «Du har for eksempel ikke lov til å bruke oppvaskmaskinen og vaskemaskinen mellom middag og midnatt».

  Hvis du kjøper et elektrisk apparat, har det et klistremerke for energieffektivitet. «Men ikke bare til apparater, men også til hus og bygninger», sa Kurten.

  «Nybygg må overholde et visst nivå av energistandarder. I Storbritannia er det allerede forskrifter som sier at alle nye bygninger må være klasse E på energibruks-standarden eller høyere. De kan ikke være F eller G. Og de strammer det etter hvert som det går. Så innen 2028 må alle nye bygninger være energiklasse C. De ønsker at innen 2050 skal alle boliger ha energiklasse A, slik at det tilsynelatende er netto null og ikke slipper ut CO2 fra bygningen eller når folk bruker den”, forklarte han.

  Eksempel på et energiytelses-sertifikat fra Energidepartementet.
  Å overholde energiklasse A vil ikke bare gjøre livene våre begrensede, kalde og elendige, det er også helt forferdelig for arven vår, sa Kurten. De fleste av våre eldre bygg vil være klasse F eller G på energistandardene.

  «Dette lovforslaget gir ministeren for energi og klimaendringer fullmakt til å innføre regler for energiytelse for å overholde netto null. Den sier også at: energiytelses-bestemmelser kan sørge for opprettelse av straffesaker, med opptil ett års fengsel eller en bot på £15 000 eller begge deler, hvis hjemmet ditt eller en bygning du eier, ikke er i samsvar med fremtidig energiytelse- forskrifter for boliger, sa Kurten.

  «Dette er hvordan regjeringen skal prøve å ta boligen din fra deg. Fordi, hvis du eier en bolig vil den i fremtiden måtte overholde energiforskriftene og standarder de sier at bygninger må overholde”. For øyeblikket krever de det kun for nybygg. Men så vil de si: Ikke bare nybygg, men enhver eksisterende bygning må bringes opp til en viss standard».

  «Så, hvis du har en gammel bolig som er F eller G på energi-klassifiseringssystemet, må du bringe den opp til en E-standard i det minste. Til slutt må alt bringes opp til A-standard som er umulig med eldre bygninger bygget på en annen måte enn i dag. «Vi vet at byrådene noen steder har planer om å rive hundrevis av gamle bygninger fordi de ikke overholder netto nullutslipp.

  Som Kurten advarte, hvis du ikke har penger til å forbedre hjemmet ditt, spesielt eldre bygninger til de energistandardene de dikterer, vil de si at du ikke kan selge boligen din eller leie boligen din fordi den ikke oppfyller energistandarden, og du må også betale en bot og du må kanskje i fengsel. Så vil de tilby deg en vei ut. Regjeringen vil tilby å kjøpe boligen din av deg og si at de vil gjøre de nødvendige forbedringene. «Og det de vil gjøre er å bare rive den. Disse klimaalarmistene bryr seg ikke om netto null. De vil bare påtvinge det alle andre».

  Fra The Expose, publisert 7 september 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker, video og oversikt over energiklasser i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: David Kurten: Net Zero Zealots will use the Energy Bill to take your home away from you.

  Kommentar:
  Det vil antagelig koste opp mot en million å bringe en eldre norsk tomannsbolig eller et vanlig hus opp til Energiklasse A. Dette når Norge har den høyeste gjelden per husholdning og stigende renter og priser.
  Les også Samnytt se sin artikkel: EU tvingar svenska villaägare klimatrenovera för miljonbelopp.

  Svar
 • Northern Light.
  10 september 2023 18:22

  EU tvinger svenske og snart norske huseiere til å etterisolere for å redusere klimautslipp.

  Av Mats Dagerlind.
  Del 1. Den grønne overnasjonalismen trapper ytterligere opp. Et oppdatert EU-direktiv tvinger alle boligeiere til å renovere boligen for å redusere klimautslipp. Kostnaden vil være betydelig, i mange tilfeller høyere enn hva huset er verdt, og for svenske boligeiere blir det mange hundre milliarder kroner. Tvangstiltakene pålagt fra Brussel kritiseres for å være feil rettet, ettersom utslippene fra svenske boliger nesten er ikke-eksisterende.

  For en gjennomsnittlig boligeier er tvangs-klima-renoveringen som skal godkjennes for energiklasse A anslått å koste rundt en halv million kroner. I tynt befolkede strøk er det ofte mer penger enn hva huset er verdt.

  Bygninger med flere boliger omfattes også av det obligatoriske direktivet, som betyr at avgiften til sameiere og husleien for leietakere vil skyte i været for å finansiere energi klassifiseringene. Ifølge beregninger må leietakerne av offentlige boliger alene dele en regning på opptil 600 milliarder svenske kroner.

  Sverige er spesielt hardt rammet.
  Innen 2050 skal alle boliger fra slott til hytter oppfylle de strengere EU-reglene. Og Sverige rammes ekstra hardt fordi man i Brussel antar at vi, som følge av det kalde klimaet store deler av året, er blant de største klimasynderne.

  Brussel er imidlertid dårlig informert om Sveriges boliger og deres utslipp. I motsetning til hva EU-nomenklaturen forestiller seg, er utslippene fra Sveriges allerede godt isolerte og klimasmarte oppvarmede boliger nesten ikke-eksisterende. Gjennomsnittlig utslipp fra oppvarming og kjøling av boligbygg i EU er rundt 700 kilo klimagasser per person per år. For Sverige er tallet 26 kilo.

  At Sverige rammes uforholdsmessig hardt, skyldes også at vi har svært strenge nasjonale energikrav. Andre land kan ha A-klasse eiendommer som i Sverige ikke engang ville nå klasse C eller D. Disse avvikene og hvordan de slår urettferdig har det ikke blitt tatt hensyn til i Brussel.

  Men det hjelper ikke. De viser ingen nåde. Eiendommene skal likevel klima-sertifiseres etter EU-direktivene. Nyere boliger som allerede kvalifiserer for energiklasse A vil klare seg, men opptil halvparten av Sveriges boliger må renoveres. I mange tilfeller innebærer dette svært omfattende ombygging.

  Motivert av «klimakrise».
  Oppdateringen er en direkte konsekvens av at EU-parlamentets klimaalarmister i 2019 lyktes i å presse gjennom et vedtak om å erklære «klimakrise», som igjen la grunnlaget for den overnasjonale klimaloven som ble meislet ut i 2021.

  Makthaverne i Brussel oppviser en god del stolthet over beslutningene, men innbyggerne i EU-landene vil bli hardt rammet økonomisk av kravene til etterisolering av boliger, og lider allerede under klimarelaterte kostnader på en rekke andre områder.

  Ursula von Leyen sammenligner klimatiltakene med månelandingen.
  Presidenten for EU-kommisjonen, Ursula Leyen, viker ikke tilbake for å sammenligne klimatiltakene med bragden å sende folk til månen: – Vi har ikke alle svarene ennå. I dag er begynnelsen på en reise. Men dette er Europas «månelandings»-øyeblikk.

  Når det gjelder kostnader, har sammenligningen en viss gyldighet. NASAs Apollo-prosjekt skal ha kostet tilsvarende 1700 milliarder skattekroner, regnet i dagens pengeverdi. EU-ledelsen har varslet at de har til hensikt å ta et nesten like stort beløp fra unionens skattebetalere for sin «grønne gave», basert på forestillingen om at Jorden ellers kan vente seg en snarlig undergang.

  Mer uklart er det om EUs klimaendringer, når vår tids historie skal nedtegnes, vil beskrives som en like stor bragd som månelandingene, eller om de vil beskrives i mindre flatterende ordelag.

  Fra Samnytt se, Publisert 8 september 2023.
  Oversatt fra svensk. Orginalartikkel: EU tvingar svenska villaägare klimatrenovera för miljonbelopp.

  Svar
 • Northern Light.
  10 september 2023 18:24

  Kommentar:
  Del 2. Dette handler ikke om klima som den globale storkapitalen skal ha oss til å tro. I deres nye verdensordning vil de ha full kontroll på individet i slaveklassen med digital sentralbankvaluta (CBDC) og eierskap av energien, matforsyningen, drikkevannet og boligen.

  CBDC innfører de når alle vestlige lands statgjeld er ubetalbar. Matforsyningen overtar de når de har fått alle mindre matprodusenter i land-og havbruket til å legge ned med dyre pålegg og sertifiseringer som gjør at småbønder og kystfiskere ikke får marginer til å drive, og erstatter dem med sine fabrikkgårdsbruk for GMO-mat og fabrikktrålere.

  På samme måte overtar de boligmassen til arbeider -og middelklassen ved å pålegge boligeiere så dyre energisertifiseringer, at boligene overtas av deres selskaper som gjør dem om til utleieboliger som vi kan se i USA og Europa.

  Alt med påskudd i et konstruert klima-narrativ som deres propaganda-maskin vestlig hovedstrømpresse og media hjernevasker befolkningene med i all deres våkne tid. Det er bare en befolkning bevisst på dette, som kan stoppe deres nye verdensordning med en herskerklasse og en forvaltet slaveklasse som blir helt hjelpeløs, forsvarsløs og maktesløs.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det finnes nesten ikke noen venstreside lenger.

Både USA og Norge styres av høyresiden!

Forrige innlegg

Tomteeiernes løgn:

Skylder på uregulerte tomter, men vil ikke bygge på regulerte

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.