POSTED IN Norsk politikk, Terrorisme

22. juli 2011:

En dyster dag. Har vi lært noe?

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Logo fra Nettavisen
Faksimile fra Nettavisen 21.07.21

Kommentatoren Kjell-Magne Rystad i Nettavisen spør 21. juli om det. Hans vinkling på terroren for ti år sia er annerledes enn den som dominerer så og si all omtale i store mediene. «Ofrene i denne tragedien synes langt på vei glemt», skriver han. Markeringene er først og fremst politiske framstøt for en skjerpet politisk ny kurs. Det dominerende budskapet er at nå har det politiske Norge og det norske samfunnet svikta i ti år, og nå skal alle feil rettes opp. Alt grums og støv skal fjernes, alt hat skal opphøre og vi skal sammen bygge det det rene moralske samfunnet. Målsettingene minner om totalitære krav. 

Rystad skriver at «Mye av årsaken til radikalisering og terror ligger i at mange føler at de ikke kommer til orde og blir hørt. Derfor må vi ha et demokrati og offentlig ordskifte der alle meninger kan komme frem, men også bli motsagt. Gjerne i direkte tale. Slik bygges et samfunn basert på tillit der grunnlaget for terror minimeres.» Det er vanskelig å forstå at det er hovedbudskapet fra mediene og politikerne i dag. Det er innskrenking av ytringsrommet og negativ stempling framfor argumenter av dem som er uenig i de dominerende synspunktene, like mye i de redigerte mediene som i de uredigerte. Som nedsettende karakteristikker brukt som nøytrale betegnelser som «fremmedfiendtlig», «klimafornekter», «konspirasjonsteoretiker» og diagnosen «islamofob». 

Det er vanskelig å forstå at markeringene har som mål å bygge tillit og inkludering i samfunnet, det skinner tydelig fram at nå skal skillelinjene skjerpes.

Av Ove Bengt Berg
Hentet fra politikus.no

«Ofrene synes langt på vei glemt»
«Selv om en stor terrorhandling rammer hele samfunnet, så er det ofrene og deres nærmeste som lider. Det må vi aldri glemme. Mange døde. Mange har fått sine liv ødelagt. Har samfunnet stått nok opp for dem?»
Så viser Rystad til kampen ofrene og de etterlatte har måttet kjempe for erstatninger og hjelp, og bare har fått småpenger fra en rik stat. Akkurat som krigsseilerne og nordsjødykkerne ble avspist med småbeløp. «Ofrene i denne tragedien synes langt på vei glemt», skriver Rystad.

«Har vi fått mer demokrati?»
Rystad siterer daværende statsminister Jens Stoltenberg som sa «Med det sterkeste av alle verdens våpen, det frie ord og demokrati, staker vi ut kursen for Norge etter 22. juli 2011.» Rystad mener at slik har det neppe gått.

«I dag er tonen i det offentlige ordskiftet mer polarisert enn for ti år siden. Dette er en internasjonal trend som i liten grad er påvirket av 22. juli terroren i Norge. Bakteppet for denne utviklingen er komplisert.»

En internasjonal økonomi der nasjonal økonomisk styring blir umulig, utflytting av europeisk industri til Kina kombinert med masseinnvandring; alt dette løser opp samfunnslimet og gjør noen rikere og andre fattigere, med «utenforskap for store grupper». Da blir det ikke færre samfunnskonflikter. Bare hvis de utstøtte kapitulerer i oppgitt passivitet.

Fjerne hat?
Våre nasjonale og internasjonale politiske ledere har tatt mål av seg til å gjøre noe mennesker aldri har klart før, å styre været, hvor det kommer regn og hvor varmt det blir. Nå skal også hatet fjernes. Å utrydde den menneskelige egenskapen hat virker mer uoverkommelig enn noen annen politisk oppgave. Forskningsarbeidet på de psykologiske instituttene verden over har knapt begynt på oppgaven. Hatet har de fleste i seg som en egenskap. Talekor på fotballtribuner hylles for sin antirasisme med importerte slagord fra England som «Hater – hater — hater – Bergen – by».
Hat fører ikke til terror. Sveriges statsministers hat mot Sverigedemokratene fører viktigst til en kraftig høyreorientert økonomisk politikk.
Hatet ligger nok like sterkt i alle dem som er imot hat, de som hater hat. Det går også tydelig fram i sosiale medier, i de mange homogene ekkokamrene der.

Ytringsfriheten
Filosofen Einar Øverenget skreiv i Aftenposten 10.09.2018 at «Det er bekymringsfullt at samfunnsdebatten i økende grad handler om at enkelte bør fratas muligheten til å ytre seg.» Kommentert på politikus.no. Det er blitt verre siden 2018. Rystad skriver:

I dag synes ikke like mange lenger å mene at åpen debatt er middelet. Snarere er det en økende tendens til «no platforming», eller scenenekt, for meninger som noen anser for skadelige.
 Meninger skal altså undertrykkes i stedet for å tilbakevises med ord. Denne tendensen er tydelig ikke minst innen akademia og kulturlivet, for eksempel. i den nylige debatten rundt Ytringsfrihetskommisjonen og Sløseriombudsmannen.

Hets
Rystad: «Et annet tema som presser ytringsfriheten er hets og påstått hets i sosiale medier og kommentarfelt. Hvor går skillet mellom hets og legitim kritikk egentlig?»

Rystad oppsummerer godt:
«Ti år etter er det litt vanskelig å si hva vi har lært av 22. juli. Forhåpentligvis har beredskapen blitt bedre. Det var mye som sviktet den dagen i 2011. Men terror kan ikke bekjempes ved å bygge en politistat.»

Framheva bilde:  Angela Yuriko Smith fra Pixabay

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Og kjærlighet til ungdommene i Libya, og de som døde på vei over Middelhavet, Stoltenberg?
  ‘Stoltenberg, som ledet landet gjennom sorgen etter 22. juli-angrepet, hadde den gang et budskap om at terroren var et angrep på Norge – og at svaret burde være mer demokrati og kjærlighet ‘
  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rWGvGA/stoltenberg-den-politiske-debatten-om-22-juli-kom-i-skyggen

  ‘– Hensikten var å forandre landet vårt med vold, derfor var 22. juli et angrep på hele Norge. ‘
  https://www.nrk.no/norge/jens-stoltenberg-markerer-ti-ar-siden-22.-juli-1.15583555

  Mens ditt drapsraid på Libya og ungdommen, de sivile, og regjeringsbygningene der var et angrep på hele det afrikanske kontinentet, Stoltenberg.
  Eier du ikke evne til skam? Er du psykopat?
  ( Og hvorfor forlanger ikke Ap, og Ap-stemmer at denne gærningen sperrres inne sammen med ABB? )
  Fordi vi er lært opp til dobbeltmoral og falskhet?

  Svar
  • Tor Larsen
   24 juli 2021 9:57

   Jens Stoltenberg presterte ifølge Klassekampen i møte med svenske sosialdemokrater å kalle bombingen for «utmerket trening for det norske luftvåpenet». Dobbeltmoral og omskriving av realiteter er blitt til dagens løsen for en kultur på vei til møtet med sin egen undertrykkelse og undergang.

   Den fullstendig påregnelige effekten av 22. juli terroren og det som må ha vært årsaken til den, var at angrepet skulle føre samfunnsdebatten og opinionen akkurat dit vi er i dag. Siden «Gladios» dager da terror ble brukt for å skremme Europas befolkning vekk fra alle alternativ til USA, godt hjulpet av antiintellektuelle på høyresiden, så har samtlige terrorangrep bare sørget for å befeste krigsprofitørenes, krigshissernes, de ultraliberales og de neokonservatives makt til å holde Europas befolkning nede og vekke fra all egennyttig politikk. Kanskje også derfor har Anders Behring Breivik etter god tid til funderinger endret sitt fornavn til det ganske så unike «Fjottolf»? Som en ny Rudolf Hess sitter han forvart i et eget fengsel laget bare for ham og vil lik Hess aldri få fortalt sin egentlige historie i hverken skrift eller utsagn. Terrorforskeren Ole Dammegård mener forresten at hele fengslingen er heller tvilsom.

   Uansett får folket i dag kun befatte seg med kvasipolitikk der «menneskerettigheter» nærmest er blitt synonymet til ødeleggende Kritisk Teori. På samme grunnlag får man så lov å støtte «humanitære» kriger som alle har til hensikt å befri befolkningen i land som Libya fra sin egen selvstendighet og sine naturressurser. De gigantiske konsernene, de som i realiteten bestemmer realpolitikken fullstendig over hodet på kvasidemokratiet, gidder knapt lenger å holde den fascistiske sammensmeltingen med staten hemmelig.

   Svar
  • Marie Rørvik
   24 juli 2021 22:46

   Treffande sagt om dei som hatar hat. Eg har litt erfaring med det, diverre.

   Svar
 • 22. juli: Bilder av «red berets» med israelsk utseende som ruller opp kabel før støvet har lagts seg i Oslo finnes rundt forbi på altmedia, vitneutsagn som forteller om skudd fra 4 hold, avisartikkel om 2 helikoptre med 2 dusin jegere holdt tilbake i 45 minutter: fjernet. 69 drap på panikkløpende mål med en Ruger mini av EN person my fucking ass, vitneutsagn om at politikerne knulla på ungdommene finnes, HEMMELIGHOLDING AV «RETTSAKEN» FOR HELVETE! NOEN HJEMME!?!?! HALLOOOO!?!?!? FALSKT. FLAGG. OPERASJON! HALLOOO!?!?! NOEN HJEMME!?!?! For å ikke snakke tallsymbolismen IN YO FKN FACE! Som VANLIG! 11, 33 osv Grav litt dypere ryggradsløse, feige potitthjerner! Har dere engang hørt om VPN?!?! TOR browser?!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Spørsmålet om krig og fred:

Hvor er venstresiden?

Forrige innlegg

Israelske angrep i Syria fortsetter.

Men missilene skytes nå ned i økende grad.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.