Posts for

Dag: 5. april 2024

Category

Ikke noe grønn omstilling:

Det grå, grå skiftet.

Gradvis ødelegges naturmangfoldet i verden. I Norge med verdens en gang rimeligste og reineste energiproduksjon, skal vår elektrisitet gå til batterifabrikker, datasentre med mer. Den mest miljøfiendtlige industrien av dem alle: Våpenproduksjonen, har fått sitt Klondyke.

Diverse
2 kommentarer