Posts for

Dag: 26. november 2023

Category

Klima:

Vind og solkraft
— ikke fornybar energiproduksjon

Verken vindturbiner eller solpaneler gir fornybar energiproduksjon.
I løpet av kort tid, kanskje 15, 20 eller 25 år, er de utrangerte og har blitt til et ufattelig søppelproblem. Det er meg et mysterium at man kaller slike forferdelige inngrep i naturen for «bærekraftige», «fornybare» eller «grønne». De er ingen av delene, og det trenger man ikke fagfellevurdert forskning for å se.

Klima, Miljø, Miljøpolitikk
3 kommentarer