Posts for

Dag: 25. september 2023

Category

Ikke høyrebølge, det er venstrebølge

Opprør i Europa:
51 prosent er mot de styrende:
Venstresida støtter hvem?

Det er faktisk så mange som 35 prosent i Europa som ikke deltar i valg. Det er en protest og uttrykk for mangel på tillit til politikerne og det politiske systemet. I tillegg, 16 prosent av innbyggerne støtte partier som den sjølerklærte venstresida sier er ytre høyre/ekstremhøyre. 51 prosent er imot den dominerende politikken.

3 kommentarer