Posts for

Dag: 25. august 2022

Category

«Vi som snakker sammen»

Elitenes sirkulerende fellesskap: Politikk som springbrett

«Den norske modellen …er kjennetegnet av utbredt elitesirkulasjon mellom politikk, byråkrati, forskning og frivillige organisasjoner. Makt utøves av personer. Elitesirkulasjon og nettverk av beslutningstakere er institusjonalisering av personlig makt, med økte muligheter for gjensidige tjenester», står det i Maktutredninga fra 2003. Politiske verv er ikke et mål, bare et springbrett i personlig karriere.

3 kommentarer