Posts for

Dag: 10. januar 2022

Category

Nato mot Russland

Er «kloke avgjerder» mulig?

I lederen i siste nummer av ukeavisa Dag og Tid, skriver redaktør Svein Gjerdåker om situasjonen for Russland og Ukraina. På spørsmålet om Ukraina blir med i Nato skriver han: «Sjølv om det ikkje er aktuelt for Nato i dag, har Russland legitim grunn til å frykta det i framtida.»
Gjerdåker ber oss å ta en titt på Nato-kartet. Der ligger alle de tidligere kommunistlandene rundt Russland. Og skriver: «Inga stormakt likar å verta innringa — aller minst Russland, med dei historiske erfaringane deira. USA aksepterte heller aldri at Sovjetunionen fekk fotfeste i USAs nærområde.»

Krig-fred
1 kommentar