Posts for

Dag: 3. januar 2022

Category

«Tenk på et tiltak»

Også FHI-direktøren innrømmer at ingen veit noe om tiltakas virkninger og byrder

Til VG 31.12.2021 uttaler direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, at «vi vet for lite om tiltakene som brukes, og hvilke konsekvenser de har.» Heller ikke veit beslutningstakerne, regjeringa, noe om tiltaksbyrden, hevder Stoltenberg. Både tidligere helseminister Bernt Høie og hans statssekretær har tidligere sagt det samme.
Regjeringas politikk er basert på ideologien «Tenk på et tiltak». Regjeringene handler i panikk og uvisse, og er heller ikke interessert i å vite nøyaktig hva som virker veid opp mot forutsigelige konsekvenser. 

Helse, Norsk politikk
3 kommentarer