Posts for

Dag: 12. november 2021

Category

Mer klimakunnskap

Klimaet på jorden påvirkes utenfra

Kosmiske stråler påvirker klimaet. Ny forskning utført av Henrik Svensmark med flere gir oss ny viten om hva som påvirker klimaet. Dette kan forhåpentligvis få klimadebatten inn på et mer faglig spor, med mindre følelsesbaserte utspill.

Klima
0