Posts for

Dag: 3. november 2021

Category

Uviktige klimatiltak

Svært kostbare, uten betydning for temperaturen i år 2100, politisk umulig å gjennomføre

Lomborg viser til at om EU skal holde klimaløftene sine for 2050, vil kostnaden ved de tiltaka utgjøre mer enn ti prosent av EU-landas samle bruttonasjonalprodukt. «Det er mer enn alle landene bruker på helse, miljø, boligbygging, forsvar, politi og rettsvesen. Det er umulig at slik pengebruk ikke vil bli sterkt utfordret.»

0