POSTED IN Coronavaksiner

Overdødelighet VS liv spart

20 millioner liv spart pga. koronavaksinasjon er usannsynlig – la ikke det bli en vandrehistorie!

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jarle Aarstad

Med henvisning til en Lancet-studie hevder Forskning.no at koronavaksinen i 2021 sparte inntil 20 millioner liv, men tallet er usannsynlig.

Studien [1] Forskning.no [2] henviser til – bla. finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation – har fått mye oppmerksomhet, men det alene betyr ikke at den er mer pålitelig enn forutsetningene all forskning bygger på; metode og datakvalitet. Før jeg kommenterer dette, påpeker jeg studiens hovedfunn som alene burde fått alarmklokkene til å ringe. Forfatterne hevder at 15 til 20 million liv ble spart pga. vaksinasjon i 2021. Året før, i 2020 – med en overdødelighet på ca. 5 millioner [3] – hadde vi imidlertid ingen vaksine. Hvis vi da antar at 15 til 20 millioner liv ble spart pga. vaksinasjon i 2021 blir det usannsynlig å anta at færre enn 5 millioner liv ville blitt spart i 2020 om en hadde vaksine, dvs. en underdødelighet. I 2021 var overdødeligheten ca. 10 millioner, og hvis vi fortsatt antar at 15 til 20 millioner liv ble spart pga. vaksinasjon ville overdødeligheten uten vaksinasjon det året blitt 25 til 30 millioner, dvs. en fem- til seksdobling fra året før som også er urimelig. Skulle det derimot være tilfellet at overdødeligheten steg fra 5 millioner i 2020 til mellom 25 og 30 millioner i 2021 uten vaksine ville det bety en ekstrem akselerasjon i estimatet fra tidspunktet vaksinasjonsprogrammet begynte. Det er det imidlertid vanskelig å finne holdepunkt for siden vi før vaksinasjon ikke observerer noen sterkt økende kumulativ trend verken i overdødelighet eller Covid-assosierte dødsfall. [4] Med historien som beste guide er det derfor lite sannsynlig å anta en sterkt økende trend fra 2021 i fravær av vaksinasjon.

Janine Small under ed: «Regarding the question around, um, did we know about stopping the immunisation before it entered the market? No, heh».

Hva er da grunnen til studiens tvilsomme funn? Først metoden, som er kontrafaktisk. Det betyr at en på bakgrunn av faktisk dødelighet og varierende vaksinasjonsgrad i ulike land har estimert hva dødeligheten hadde vært uten vaksinasjon. I seg selv er dette krevende siden forskerne ikke har annen kontrollgruppe enn den hypotetisk rekonstruerte uten vaksine. Jeg påstår ikke at slike studier er useriøse, men de må tillegges sunn skepsis. Det jeg imidlertid finner mest problematisk er datakvaliteten hvor studien antar hvordan ulike vaksinasjonstyper har beskyttet mot infeksjon og sykdom (Tabell 1, s. 11 i artikkelens vedlegg). [5] Diskusjonen om koronavaksinens beskyttelse mot infeksjon er komplisert, men da Pfizer som markedsleder fikk spørsmål om vaksinen «[was] tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market?», svarte Janine Small under ed: «Regarding the question around, um, did we know about stopping the immunisation before it entered the market? No, heh». [6]

Utover dette har en svensk studie vist at koronavaksinasjon generelt hadde avtagende beskyttelse mot alvorlig sykdom. [7] Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser også at det nå er små ulikheter i Covid-assosierte sykehusinnleggelser eller dødsfall mellom uvaksinerte og vaksinerte med to til tre doser (Figur 9, s. 19). [8] Det er videre verd å merke at vaksinasjon med fire doser ikke lenger beskytter særlig fra 75 år (for yngre er utslagene små uansett vaksinasjonsstatus).

På bakgrunn av et usannsynlig estimat med inntil 20 millioner liv spart, vaksinens ikke utprøvde beskyttelse mot infeksjon samt avtagende beskyttelse mot sykdom, er det derfor er det betimelig å stille spørsmål ved Lancet-studiens konklusjon. Det kan for øvrig ikke utelukkes at tallene Forskning.no har plukket fra en tvilsom studie blir videresitert av andre uten særlig kvalitetssjekk.

Da er det ikke lenger forskningsformidling som bedrives, men en opptrer i stedet som katalysator for en vandrehistorie.


LINKER

1) https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00320-6/fulltext

2) https://forskning.no/epidemier-partner-sintef/tre-ar-med-covid-og-vaksiner-mrna-teknologien-har-fungert-ekstremt-godt/2145650

3) https://ourworldindata.org/explorers/population-and-demography?facet=none&Metric=Deaths&Sex=Both+sexes&Age+group=Total&Projection+Scenario=None&country=OWID_WRL~CHN

4) https://ourworldindata.org/covid-deaths

5) https://www.thelancet.com/cms/10.1016/S1473-3099(22)00320-6/attachment/282890f3-f16f-4e77-af19-d9af302995f2/mmc1.pdf

6) https://www.youtube.com/watch?v=-CCaJLR1zhQ

7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8816388/

8) https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/1.-2023/ukerapport-uke-4-23.01–29.01.23.pdf


Artikkelen er hentet fra Jarle Aarstad sin Substack-artikkel.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «Først metoden, som er kontrafaktisk. Det betyr at en på bakgrunn av faktisk dødelighet og varierende vaksinasjonsgrad i ulike land har estimert hva dødeligheten hadde vært uten vaksinasjon.»

  Statistikk og bakgrunnsmateriale for statistikk er alltid vanskelig. Og sjelden troverdig. (spesielt) Når det brukes religiøst/politisk.
  De hysterisk-religiøse Hekseprosessene på 1600-tallet sparte antagelig også mye liv og lidelser.
  – Avhengig av om det var religiøse eller sekulære som fikk lage statistikken.

  Det verste med hele denne ‘pandemien’ fra mars 2020 var hysteriet det satte i gang. Og at makta og media gikk i tospann og brukte tall og medie-plass akkurat som de ville.
  – Og at så mange innbyggere fant seg i sensur, trusler og utestengelser.

  Svar
 • Northern Light.
  5 mars 2023 17:03

  CDC-rapport bekrefter at 535 000 amerikanske barn og unge voksne har dødd siden FDA godkjente covid-vaksinen, noe som resulterte i en sjokkerende 50 % økning i overdødelighet.

  Av The Expose.
  En rapport utgitt i hemmelighet av US Centers for Disease Control (CDC) har avslørt at covid-vaksiner, utpekt som løsningen på det påståtte SARS-CoV-2-viruset, faktisk kan gjøre mer skade enn gagn for barn og unge voksne i USA.

  I følge CDC har svimlende 535 000 barn og unge voksne dødd siden FDA ga nødbruksgodkjenning for at covid-vaksineringen kunne starte i USA. Dette er en økning på 50 % i flere dødsfall i aldersgruppen sammenlignet på høyden av covid-pandemien i 2020.

  Men USA er ikke det eneste landet som står overfor dette problemet. I følge en offisiell rapport publisert av den britiske regjeringens byrå for nasjonal statistikk (UK Office for National Statistics), har covid-vaksinerte barn 45 ganger større sannsynlighet for å dø av alle årsaker enn uvaksinerte barn, og 137 ganger større sannsynlighet for å dø av covid enn uvaksinerte barn.

  Disse funnene er intet mindre enn alarmerende, og har skapt alvorlige bekymringer om sikkerheten til covid-vaksiner. Til tross for denne sjokkerende statistikken har både den amerikanske og britiske regjeringen fortsatt å presse på for flere vaksinasjoner, og har gått så langt som å utvide nødbruks-godkjenningen av covid-vaksinen til barn så unge som 5 år gamle i Storbritannia, og så unge som 6 måneder gamle i USA.

  Mens vaksinene angivelig ble utviklet for å beskytte alle mot den påståtte covid-sykdommen, tyder tallene på at vaksinene i seg selv kan være ansvarlige for den alarmerende økningen i overdødelighet. I kjølvannet av den ferske britiske rapporten om den alarmerende økningen i dødsfall blant vaksinerte barn, lurer mange på hva som kan være årsaken.

  Ingen av rapportene går nærmere inn på spesifikke dødsårsaker, men det er flere mulige forklaringer som er fremsatt. En av de mest bekymringsfulle årsakene er den negative effekten som covid-vaksinen kan ha på hjertet. Nyere studier har vist at covid-vaksinene kan forårsake betennelse i hjertet, en tilstand kjent som myokarditt, spesielt hos unge mennesker.

  Myokarditt forårsaker betennelse i hjertemuskelen, som da kan føre til at hjertet blir svekket og ikke kan fungere ordentlig. Symptomer på myokarditt kan inkludere brystsmerter, kortpustethet, tretthet og rask eller uregelmessig hjerterytme. I alvorlige tilfeller kan myokarditt føre til hjertesvikt, hjertestans eller til og med død. Mens den eksakte årsaken til myokarditt etter vaksinasjon ennå ikke er fullt ut forstått, mener noen eksperter at det kan skyldes en immunrespons utløst av vaksinen som feilaktig angriper hjertevevet.

  En annen mulig forklaring på økningen i dødsfall blant vaksinerte barn er fremveksten av en merkelig og sjelden type blodproppsykdom kjent som trombose. Denne lidelsen har blitt observert hos mange mennesker som har fått AstraZeneca og Johnson & Johnson covid-vaksinene, og det antas å være forårsaket av en immunrespons på vaksinen. Men data publisert av både CDC og Storbritannias MHRA bekrefter at både Pfizer og Modernas mRNA-injeksjoner forårsaker det samme.

  Noen eksperter har også reist bekymringer om de langsiktige effektene av covid-vaksinene, spesielt på immunsystemene til barn. Til tross for disse risikoene, fortsetter mange regjeringer og farmasøytiske selskaper å presse på for vaksineringer, og hevder at fordelene oppveier risikoen. Imidlertid antyder de nylige funnene fra UK Office for National Statistics og CDC i USA at dette rett og slett ikke er tilfelle, spesielt for barn.

  I lys av disse funnene etterlyser mange eksperter nå en revurdering av risikoene og fordelene ved covid-vaksinering av barn. Risikoen for alvorlige bivirkninger må veies nøye opp mot de potensielle fordelene ved vaksinasjon, spesielt i lys av den lave risikoen som covid utgjør for barn.

  Tallene som kommer fra både Storbritannia og USA vil garantert sette i gang en heftig debatt blant helsepersonell og folk. Bare tiden vil vise hva fremtiden bringer for de millioner av barn og unge voksne som har fått vaksinene, men foreløpig har den sjokkerende sannheten blitt avslørt. Covid-vaksiner gjør langt mer skade enn nytte.

  Fra The Expose, publisert 3 mars 2023. Skrevet av The Expose.
  Oversatt fra engelsk, noe forkortet. Linker, diagrammer, oversikter og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Secret CDC Reports confirm 535k American Children & Young Adults have died since the FDA approved the COVID-19 Vaccine, resulting in a shocking 50% increase in Excess Deaths.

  Svar
 • Støre sier at helse og forsvar skal prioriteres i neste års statsbudsjett. Jeg håper og tror det er immunforsvar han mener….Etter at størsteparten av befolkningen har fått svekket/ødelagt immunforsvaret av koronavaksinen aka giftsprøyten, skulle det bare mangle at ikke staten nå går «all in» for å forsøke å styrke det igjen….

  Svar
 • Northern Light.
  6 mars 2023 15:23

  Første erstatningssak etter at et barn døde av Pfizers covid-vaksine: Taiwan ga $115 000 i erstatning til familien.

  Av Dr. William Makis.
  Denne historien er viktig i lys av min nylige rapport om 96 kanadiske barn som døde plutselig eller uventet i løpet av de siste 3 månedene. Selv om det har vært mange historier om barnedødsfall på grunn av covid-vaksiner, er dette den første hvor staten gir erstatning til familien.

  Taiwan gir erstatninger etter 9 dødsfall av covid-vaksiner.
  En av de 9 familiene som fikk erstatning hadde en jente som døde av myokarditt etter å ha fått sin andre injeksjon med Pfizers covid-vaksine. Jenta mistet bevisstheten etter 3 dager, og en ultralydsskanning av hjertet viste myokarditt.

  En rettsmedisinsk obduksjon fant lymfatisk infiltrasjon i myokardfibrene hennes. Med tanke på hendelsesforløpet, gikk komiteen med på å tilby jentas familie det høyeste erstatningsbeløpet for en bivirkning etter å ha fått en covid-vaksine: NT$3,5 millioner (1,2 millioner kroner).

  Vietnam: 5 barn døde etter å ha fått Pfizer-vaksinen:
  Etter at Vietnam begynte å vaksinere med Pfizer covid-vaksiner 23 november 2021, og i løpet av to uker var 5 barn døde og 120 innlagt på sykehus.
  17 år gammel jente Trieu Phong, vaksinert 2 desember, død 9 desember 2021.
  15 år gammel gutt Son La, vaksinert 4 desember, død 6 desember 2021.
  12-årig gutt Binh Phuoc, vaksinert 29. november., død 30. november 2021.
  16 år gammel gutt Bac Giang, født 24 november, død 28 november 2021.
  14 år gammel jente Hanoi, født 27 november, død 28 november 2021.
  Vietnam stoppet Pfizer vaksiner etter 120 barn ble innlagt på sykehus.

  USA: Mange barn døde etter Pfizer mRNA-vaksine:
  Michigan: 13 år gammel gutt døde i søvne 3 dager etter andre vaksine.
  California: 9 år gammel jente døde 2 uker etter første Pfizer-vaksine.
  California: 16 år gammel gutt døde 3 uker etter andre Pfizer-vaksine.
  Colorado: 15 år gammel gutt døde 2 dager etter Pfizer-vaksine.
  16-årige Ernesto Ramirez Jr døde 5 dager etter Pfizer-vaksine.
  To amerikanske tenåringer døde innen 3-4 dager etter andre Pfizer-vaksine.
  Washington: 7-årig gutt døde 13 dager etter første Pfizer-vaksine.

  Canada.
  17-årige Sean Hartman døde 27 september 2021, 33 dager etter Pfizer-vaksinen.

  Andre land:
  Irland: 14 år gammel gutt døde 3 uker etter første Pfizer-vaksine.
  New Zealand: tenåring døde uker etter Pfizer-vaksine.
  Malaysia: 13 år gammel gutt døde 18 dager etter første Pfizer-vaksine.
  Barbados: 14 år gammel gutt døde 90 minutter etter andre Pfizer-vaksine.
  Guyana: 13 år gammel gutt døde 2 timer etter andre Pfizer-vaksine.
  Brasil: tenåring døde etter Pfizer-vaksine.

  Dette er det første tilfellet i verden jeg er klar over, som involverer statlig kompensasjon for et barnedødsfall på grunn av Pfizers covid-vaksine. Når kanadiske leger som presset på for mRNA-vaksinering, angriper meg for å snakke om de 96 kanadiske barna som døde plutselig i løpet av de siste 3 månedene, gjør de det av en grunn.

  De ønsker å opprettholde en falsk virkelighet der covid-vaksiner er trygge for barn og ikke har drept noen. Men i virkeligheten er mRNA verken trygt eller effektivt for barn. De vil ikke at folk skal huske at mange barn døde i USA etter å ha tatt Pfizers covid-vaksiner, eller at 5 barn døde i Vietnam innen 2 uker etter at Pfizer-vaksineringen startet.

  Fra Global Research, publisert 5 mars 2023. Skrevet av Dr. William Makis.
  Oversatt fra engelsk, noe forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: First Child Death Due to Pfizer COVID-19 mRNA Vaccine Compensated. Taiwanese Girl 5-11 Years Old Died After Second Pfizer Jab. Government Awarded $115,000 to Family.

  Kommentar:
  Det var den taiwanske staten og ikke Pfizer som ga erstatningen. I kontrakten som landene måtte skrive under på for å få Pfizer-vaksinen, kan ikke Pfizer holdes erstatningsansvarlig for bivirkninger etter injeksjon, også død. Landene skrev under enda de visste at vaksinene var eksperimentelle. Det er ikke merkelig at Gates og BlackRock, Statestreet og Vanguard har store aksjeposter i vaksineselskapene. Menneskefiendtlig rovdyrkapitalisme.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Scott Ritter:

Jeg har topp-plassering på en drapsliste til Zelenski.

Forrige innlegg

Har han rett eller er det en frekkhet?

Uttalelse fra Wenbin i Kinas UD: USA er krigshisser nr. 1 i verden.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.