POSTED IN EU, Historie, Norsk politikk, USA

17. mai-feiringa tilslører Norge som EUs og USAs lydrike

Støre og Solberg:
EUs stattholdere

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Henta fra Politikus.no
Av Ove Bengt Berg

 Av Rolf Groven. Norsk nyromantikk 1972

Norge feirer sin nasjons sjølstendighet 17. mai — skal det gis inntrykk av. Det synges som ingen andre dager i året for å minne oss om at kong «Sverre talte Roma midt imot», men våre ledere opptrer som utenlandske stattholdere der de ynkelig «Kryper for dei heilage og mektige menn» i EU og USA. Forsøka for et par tiår sia på å gjøre 17. mai om til en FN-dag som motvekt mot feiring av nasjonalt sjølstyre, mislyktes. Feiringa av 17. mai tildekker at Norge styres som USAs og EU-kommisjonens mest underdanige stat med ambulerende stattholdere i Norge, kalt norske statsministre.

Norge
— fra «kjempers fødeland» til dagens lydrike
Norge er en av Europas lengsteksisterende stater. Fra de sjølbevisste vikingkongene med kong Sverre på slutten av 1100-tallet gikk det tilbake med det nasjonale sjølstyret. Da erkebiskop Olav Engelbriktsson flykta fra landet i 1536, markerte det slutten på en nasjonal styringsdyktig overklasse. Som danskkongen sa, Norge er nå så forringet av både makt og formue at det ikke er i stand til å underholde «en herre og konge» og må forbli under Danmarks krone «til evig tid». Etter et nasjonalt oppsving på 1800-tallet er nå Norge, særlig fra rundt 1980-tallet, igjen uten antydning til et nasjonalt lederssjikt, villig til å styre på Norges vegne. Det er bare underdanighet av utenlandske interesser, som en husmann i egen stat.

EU-kommisjonens
mest underdanige stat
I Grunnlovens § 1 heter det at «Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike. …» Som et lite land blant mektige europeiske land må vi ta hensyn til mektigere stater. Men en sjølstendig stat burde kunne vedtatt lovene sine sjøl, ikke bare videresendt EU-direktivene inn i lovsamlinga. Andre EU-stater bøyer seg ikke så ynkelig som Norge.

Stortinget
– EU-kommisjonens postkasse
Norge har i to folkeavstemninger sagt nei til EU-medlemskap. Likevel har flertallet av norske politikere på autoritært vis satt folkets vilje i folkeavstemningene til side og meldt Norge inn i EU via EØS-avtalen.

Før underskriftene i EU-kommisjonen er fullførte, har Norge, som ikke-medlem, alt gjennomført vedtaket. Som innføring av EUs helsetrygdkort. For å smiske seg inn som den flinkeste, en som ikke en gang er i med i klassen. Formelt.

EU-kommisjonen har gjennom EØS-avtalen tvunget Stortinget til å si ja til 13 000 direktiver, forordninger og andre EU-regler. EØS-avtalen gjelder all form for politikk som vi gjennom EØS-avtalen har gitt til EU-kommisjonen. Ikke bare er det imot grunnloven første paragraf om Norge som et fritt og sjølstendig rike, det er også imot Grunnlovens § 115 som bare tillater tilslutning til at en internasjonal organisasjon «på eit sakleg avgrensa område får råderett som elles ligg hjå dei statlege styresmaktene etter denne grunnlova». EØS-avtalen gjelder absolutt alle samfunnsspørsmål.

EØS-avtalen
— et nasjonalt tapsprosjekt
Ikke tjener Norge penger på EØS-avtalen heller. Handelen av fastlandsvarer har mellom 2011 og 2021 gått med mellom 100 og 160 milliarder kroner. EUs stattholdere og deres tjenere hevder at Norge nærmest går konkurs uten EØS-avtalen. Det Jonas Gahr Støre og Erna Solberg & co med hjelp av mediene prøver å holde skjult, er at 95 prosent av EUs import ikke kommer fra de tre EØS-landa, men at 150 land handler med EU — uten EØS-avtale.

Hele oljeformuen
satsa i naivt veddemål

« …vi har veddet hele vår gass- og oljeformue på at politikere i andre land respekterer våre rettigheter som investor. Oljefondet er i bunn og grunn en enorm tillitserklæring fra Norge til de landene vi investerer i.»

Dette skriver Terje Erikstad i Dagens Næringsliv 16. mai 2023. I forbindelse med USAs store gjeld, og mulighetene for at USA ikke vil eller kan betale statsgjelda si. Eller om det blir internasjonalt krakk. Da forsvinner oljefondet. Mens andre land bruker oljeinntektene på å sikre nasjonens verdier på kort og lang sikt som varig infrastruktur, kaster Norge bort hele oljeformuen for å innynde seg hos andre mektige stater og store verdenskonserner. Vil de ikke betale tilbake eller går konkurs, forsvinner det som kunne vært varig infrastruktur som dogg for sola.

 Fra Støres Facebookside

Produserer strøm til 12 øre,
kjøper med glede
EU-strøm til 10 kroner
En av Norges stattholdere, Jonas gahr Støre, for skreiv på sin Facebook-side 22.03.2018:

«Det har vært påstått at Norge med dette setter eierskapet til energiressursene våre i spill, overdrar suverenitet til å styre dem til EU og at energiprisene vil stige. Jeg vil på det sterkeste si; Arbeiderpartiet ville aldri på vilkår gått med på en avtale som hadde slike konsekvenser.»

Strømprisene har gått fra rundt 35 øre kWtimen de siste ti åra, til opp mot 10 kroner kWt. Og det vil Støre med toppkarakterer fra eliteuniversitet i Paris få oss til å tro at han ikke visste!
Prisene fastsettes ikke på en børs mellom kjøper og selger, men bare mellom selgere. Og det er selgeren med den høyeste prisen som får «budet».

Sjøl norske strømdirektører kryper stattholderne for
Stattholderne kryper ikke bare for de utenlandske mektige. Få nasjoner har så stor offentlig sektor som i Norge. Likevel tør ikke EUs stattholdere i Norge ta over styringa av energibransjen. Den overlates til direktører som sjøl bestemmer lønna si, og lar eierne — staten, fylkene og kommunene — gi fra seg styringsretten og penga de tjener på den offentlig eide strømproduksjonen.

Har makt, tør ikke bruke
Norge er en stor leverandør av energi, grunnleggende for all samfunnsvirksomhet. Det grønne skiftet i EU er muliggjort med norsk fossil energi, gass. Eksportverdien tilsvarer utslippskutt i EU, særlig i Tyskland, til ikke mindre enn 300 milliarder kroner hvert år. Denne makta tør ikke de norske stattholderne bruke. De bare fortsetter å krype, i Jakob Sandes ord: «bukkar og skrapar — krøkjer … rygg for den mektige mann, so djupt som ein skattetyngd bonde

Fortsatt ynkelig kryping
Heller ikke 17. mai 2023 vil bli en dag for gjenreisning av nasjonalt sjølstyre som grunnlag for internasjonalt samarbeid.

Framheva bilde er tatt av Bluespicture fra Pixabay

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Freeeeedoooom
  17 mai 2023 6:44

  17. mai skal være en dag for feiring. Det er Norges grunnlovsdag. Dessverre er det blitt en dag for sorg over tapte friheter og rettigheter. Inspirert av den amerikanske grunnloven var den norske grunnloven i sin tid svært progressiv, nærmest revolusjonær da den ga utstrakte rettigheter til enkeltindividet.

  Men siden den gang har det stort sett bare gått nedoverbakke, og forfallet ble i 2014 markeret ved at paragraf 101 som beskytter næringsfriheten i landet ble fjernet. (Paragraf 101 lyder: “Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstedes Nogen for Fremtiden”)

  Debatten rundt grunnlovsendringene i Stortinget er et sørgelig kapittel. Venstresiden argumenterer for at FNs menneskerettigheter (som dessverre er semi-sosialistisk fyllerør) bør inn i grunnloven, mens Høyre argumenterer for at grunnloven ikke bør inneholde noen rettigheter fordi dette da ville gjøre staten etterrettelig. Høyre forklarer sitt syn ved at rettigheter i grunnloven ville redusere politikernes makt og overføre politisk makt til høyesterett. At dette er ment å være et selvforklarende argument sier litt om hvor ille det står til med grunnloven.

  Høyres argument høres kanskje sært ut, for å si det forsiktig, men det helt i tråd med parlamentarismen som ble innført i 1884 i Norge. Vel, ordet “innført” får det hele til å høres så ordnet ut, for det som i realiteten skjedde i 1884 var et statskupp. Maktfordelingsprinsippet som er selve bærebjelken i rettsstaten ble da avskaffet, og det som før var en tredeling av makt mellom høyesterett, storting og kongen/regjering, ble nå til “all makt i denne [stortings]sal.”

  På skolen lærer de aller fleste at parlamentarismen bare har med at regjeringens makt alltid må være forankret i et flertall i parlamentet, men den andre siden av parlamentarismen som aldri blir nevnt er at høyesteretts makt til å regulere stortinget gjennom grunnloven også ble fjernet, i stor grad. Eller sagt på en annen måte: parlamentarismen betyr å vingeklippe grunnloven og dens vokter, høyesterett.

  Eller sagt, på en annen måte: i 1884 avskaffet stortinget rettsstaten i Norge, og grunnloven ble omgjort til et nokså verdiløst dokument som fikk samme rolle som kongen: en marionettfigur som hentes frem til pynt hver 17. mai.

  Tror du meg ikke, sier du? Høres det for utrolig ut til å være sant? Vel, parlamentarismen ble faktisk ikke formelt innført (dvs. grunnlovsfestet) i Norge før i 2007. Statsvitere sier at før dette var parlamentarismen en “konstitusjonell sedvanerett” men dette er bare en pen måte å si brudd på grunnloven. Etter å ha brutt grunnloven i 120 år kan med rette si at grunnlovsbruddet har blitt en sedvane, men hva med første gangen man bryter grunnloven? Hva kaller man det da? I beste fall en konstitusjonell krise, og i verste fall et statskupp. Hvor mange ganger må man bryte grunnloven før grunnlovsbruddet blir en sedvanerett? 3 ganger? 5 ganger? 7?

  Hvorfor endret ikke bare Stortinget grunnloven den gangen i 1884? Hvorfor brøt de grunnloven? Fordi parlamentarismen i praksis var en mistillit til maktfordelingsprinsippet og dermed også til rettsstaten og til grunnloven. Som sagt, har mye av fokuset vært på at parlamentarismen reduserer kongens makt, men Johan Sverdrup sa ikke “alle makt i denne sal, og i høyesterett.” Parlamentarismen var like mye en mistillit til høyesterett, og det er i denne sammenhengen at vi må forstå Høyres argumentasjon mot å innføre rettigheter i grunnloven.

  Kilde: http://onarki.no/blogg/2014/05/kondolerer-med-dagen/

  Grunnloven er redusert til et ganske så verdiløst domument som politikerne kun trekker opp av skuffen når de i dag skal skryte av det norske «demokratiet».

  Svar
  • Det er DESSVERRE veldig mye sannhet i det du her skriver, Freeeedooom. Men du overdriver vel litt. Hvilke lovparagrafer, eventuelt grunnlovparagrafer, hindrer Høgsterett i å gripe inn mot maktmisbruk og grunnlovsbrudd begått av regjeringen og stortinget?
   Har du ikke fått med deg at Gr. §89 ble gjeninnført i Grunnloven i 2014 (var det vel) etter nesten 100 års fravær? Paragrafen gjør det til en plikt for domstolene å gripe inn overfor slikt. At domstolene har brytt denne nye bestemmelsen flere ganger setter den ikke ut av kraft, eller hva mener du?

   Svar
   • Freeeedooom
    19 mai 2023 7:03

    Det var vel hele poenget: grunnlovsparagrafene eksisterer fortsatt med ingen bryr seg om de lenger. Norge er i dag en provins i EU, ikkke et selvstendig rike. Dette har skjedd fordi at høyesterett egentlig ikke lenger har noe makt (annet enn når den tjener staten sine interesser). Hele sirkus korona var en eneste stor øvelse i å trampe på grunnloven og våre friheter, det er dessverre den triste sannhet

 • Torfinn Slettebø
  17 mai 2023 10:56

  Me har eit «forsvar» som vil angripa over alt, og ikkje forsvara Noreg mot andre enn Russland og Kina.

  Nasjonalforsamlinga har gjennom EØS/EU og Nato kastrert seg sjølv.

  Stortingspresidenten vil læra av nasjonalforsamlinga i Kiev. Slava stortinget!

  Velkomne til Nårvai 2023!

  Svar
 • Så fantastisk om, så bare EN av, 17-mai-talene som blir lest opp rundt omkring i Norge hadde vært (lik) denne artikkelen. Isteder for ufarlige floskler det blir klappet for.

  Eller om denne artikkelen hadde stått på framsida av f.eks. statskanalen Nrk.no i dag.

  – For 17 mai er ( burde være) en dag for refleksjon og sannheter.
  DET hadde vært noe å feire.

  Svar
 • En viktige hendelse rundt ca 1920 var at Norge fikk en helt ny valgordning som ga et mye mer representativt Storting enn hva den gamle valgordningen gjorde (som støttet oppunder et to-parti system). Den gamle norske valgordningen var veldig lik dagens franske valgordning for parlamentsvalg (hvor feks Macrons parti fikk ca 27% av stemmene og ca 53% av plassene i parlamentet, mens Le Pens parti derimot fikk ca 14% av stemmene, men kun 1,5% av plassene i parlamentet – Macron hadde ca 30% av befolkningens støtte mens De Gule Vesten derimot hadde støtte av ca 70% av befolkningen).
  Men denne nevnte endring av den norske valgordningen virker som å være helt ukjent for det norske folk og i de norske historie fortellingene (men norske myndigheter ønsker trolig ikke å kritisere Frankrike for å ha en dårlig valgordning?).

  Svar
 • Northern Light.
  17 mai 2023 14:29

  Hele det parlamentariske systemet er korrupt, og det representative demokratiet er bare et spill. Den globale storkapitalens folk har infiltrert alle politiske partier, og gjort at Stortinget heller skulle vært kalt Stortingspartiet. Det er som ett enkelt parti, bare med forskjellige fløyer. Det blir det samme hvordan partiene settes sammen til en regjering, de politiske beslutningene over tid vil over tid alltid komme den globale storkapitalen til gode, ikke nasjonen og folket.

  De store arbeiderpartiene i Europa har blitt infiltrert og tatt over av den globale finanskapitalen siden annen verdenskrig, sammen med landsorganisasjonene og store fagforeninger. Her i Norge ble motmakten til Høyre borte når globalisten Brundtland med hennes folk, tok over AP på begynnelsen av 80-tallet. Brundtlands oppgave var å få Norge inn i EU, til hennes store forargelse sa det norske folk nei en gang til. Men det ble EØS-avtalen, som i realiteten har vist seg å være en avtale som gjør Norge til et uformelt medlem av EU. De byttet bare ut navnet på mappe-omslaget for EU-avtalen til EØS. Hun fikk viljen sin allikevel, det tok bare litt mer tid.

  Navnet Den Europeiske Union er valgt for å gi inntrykk av at det er en union av folk i selvstendige nasjoner, for alles (allmuens) beste. Men det er for storkapitalens beste, deres mål er at når EU er fullt implementert, er alle hindringer for fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester borte.

  EU som ide er ikke europeisk, den ble unnfanget av CIA. Wall Street ville at alle europeiske land skulle privatisere sine økonomier, og gjøre om alle statseide selskap til aksjeselskap, så Wall Street kunne kjøpe opp alt sammen med infrastrukturen i landene. Wall Street likte heller ikke at europeiske land skattla kapital for å bruke det på gratis skole, utdanning, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett med offentlige ordninger for alle.

  Det vil kapitalen ha privatisert så de kan få profitt på det. At de som ikke kan betale skolepenger og private helseforsikringer, ikke får skolegang for barna og helsetjenester, bryr ikke storkapitalen seg noe om. Stor fattigdom er den nyliberale markedsøkonomiens faste følgesvenn, og stor arbeidsledighet er en fordel for kapitalen, det presser ned lønn og betingelser for de som er i arbeid. EUs oppgave for Wall Street som den er underlagt, er å demontere Europas velferdsstater gradvis så folk ikke blir alarmert, til Europa blir som en stat nummer 51 i USA. EU-kommisjonen vil for eksempel at alle EU-lands helsevesen privatiseres.

  17 Mai er det viktigste festdagen for nasjonen, Grunnlovsdagen. Dagen feires som den ble feiret før ACER-avtalen ble underskrevet av storkapitalens politikere, enda avtalen fjerner selvråderetten og suvereniteten over vannkraften, det mest sentrale i det norske arvesølvet. Før ACER betalte folk fra sør til nord rundt 35 øre kilowatten, etter ACER betaler folk flere kroner uten noe øvre pristak, en pris fastsatt av en kraftbørs eiet av Nasdaq, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra samme vannkraftverk og kraftnett. Fjernes hjemfallsretten har vi ikke lenger eierskap til vannkraften vår heller, som oldeforeldre og besteforeldrene våre har bygget og nedbetalt, sammen med kraftnettet som vi nå betaler leie for.

  Festmaten på den norske Grunnlovsdagen er grillmat som hamburgere, ribs og grillpølser som på USAs Independence Day, helst tilberedt på amerikanske utegriller. Skulle det ikke vært tradisjonell norsk mat som fenalår og spekeskinke, med multekrem som dessert? Globalistenes mål er at nasjonal identitet utviskes, og gradvis blir fundamentet som Grunnlovsdagen hviler på, det Norske grunnfjellet, borte.

  Nye generasjoner skal vendes bort fra nasjonale verdier, de skal omfavne «globale løsninger», som betyr at en internasjonal økonomisk elite med hovedsete i Wall Street tar over eierskap av landressursene i landet. Den globale storkapitalens strategi med å gjøre feiringen av Grunnlovsdagene i USA og Norge så like så mye som mulig, er en bra start.

  Svar
  • «Fjernes hjemfallsretten har vi ikke lenger eierskap til vannkraften vår heller, som oldeforeldre og besteforeldrene våre har bygget og nedbetalt, sammen med kraftnettet som vi nå betaler leie for.»

   Slik er det. Og vi protesterer ikke.
   (Vi burde kaste de trojanske hestene ut av Løve-(røver-) bakken, fysisk.)

   På selveste 17 mai.

   Svar
 • ‘– Vi ser krigen i Ukraina, og vi vet at det de sloss for der, er grunnleggende sett de verdiene 17. mai handler om. Det er frihet, demokrati og retten til å bestemme selv, sa Stoltenberg. ‘
  tv2.no/direkte/jpybz/siste-nytt/6464b3f16d25248bde1c0680

  Men vi skal ikke se på Norges angrep på Libya…. 😉

  ..’.– Vi ville være selvstendige og laget vår egen grunnlov, sa Stoltenberg. ‘

  Så vårt parti kunne bryte den gang på gang. … 😉
  Men la oss ta på oss bunad og flagge for friheten, – vi gav fra oss med Ap og Høyre.

  La oss være dobbeltmoralske, løgnaktige, og voldelige mot andre nasjoners frihetsreise.
  Amen.

  Hurra for 17 mai.

  Svar
 • Hans K Johnsen
  19 mai 2023 18:57

  Grunnloven…
  Det er mange år siden jeg konkluderte med at den KUN var et tema i 7.-klassingenes 17. maitaler….

  Svar
 • Eg heiser framleis flagget 17. Mai kl 8 for den gamle grunnlova av 1814, spesielt for paragrafane 1 og 2, ikkje for seinare utvatning med unødvendige menneskerettar mm.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Fortsatt kan den tyske eliten presse gjennom en ødeleggende politikk.

Men motstanden er økende i Tysklands befolkning.

Forrige innlegg

En falsk ukrainsk offensiv.

Ble gjennomført av propagandahensyn med store tap av menneskeliv.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.